Nowy zarząd, stare problemy

Starosta Gostyniński Tomasz Matuszewski reprezentował powiat gostyniński podczas XVIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, które odbyło się w Ossie na Mazowszu. Samorządowcy dokonali wyboru nowych władz i rozmawiali o ćwierćwieczu funkcjonowania powiatów.
Podczas Zgromadzenia Ogólnego ZPP przedstawiciele tych jednostek samorządu powołali prezydium oraz komisje: mandatową, uchwał i wniosków. Poza tym w głosowaniu wybrano nowy zarząd. Na jego czele stanął Ludwik Węgrzyn, starosta bocheński.
Przedstawiciele powiatów mieli także okazję porozmawiać z posłem Piotrem Zgorzelskim, przewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP oraz Andrzejem Halickim, szefem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji: – Nie ma demokracji bez dobrze funkcjonującego samorządu – przekonywał zebranych.
Dziękował także za 25 lat samorządności, podkreślając jednocześnie, że czas ten prowokuje do refleksji, a w konsekwencji do dalszych prac w komisjach. Dodawał, że minione ćwierćwiecze mobilizuje do tego, aby uhonorować zasłużonych samorządowców. W planach resortu administracji jest ustanowienie odznaczenia dla samorządowców, którym będzie order o statusie odznaczenia państwowego. Halicki zaprosił też nowy zarząd do ministerstwa, aby podczas bezpośredniego spotkania porozmawiać o bieżących problemach i zadeklarował współpracę z samorządem.
O efektach spotkania starosta Tomasz Matuszewski poinformował naczelników wydziałów starostwa oraz kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu podczas roboczego spotkania. Rozmawiano też o subwencji oświatowej i nowych wyzwaniach dla wszystkich placówek szkolnych w najbliższych latach. Poza tym analizowano zaawansowanie prac nad elektronicznym zarządzaniem dokumentami w starostwie. (eg)

Zobacz kolejny artykuł

Sport też jest dla ducha

Ponad 200 osób, w tym rodziny, wzięły udział w IX Rodzinnym Rajdzie Rowerowym im. św. …