Nowoczesna technologia w szkole

Gimnazjaliści powyżej średniej
W roku 2013 młodzież z Gimnazjum nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie mogła uczestniczyć w wielu ciekawych inicjatywach edukacyjnych (m.in. w Godzinie Kodowania), a wreszcie okazało się, że jej umiejętności zostały wysoko ocenione w Programie Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów.
Najpierw warto wspomnieć o innowacyjnym działaniu, jakim była Godzina Kodowania. Otóż jest to pierwszy krok w podróży do wiedzy o tym, jak działa nowoczesna technologia i jak tworzyć w niej nowe aplikacje. Godzina Kodowania stanowi możliwość rozwiązywania różnych łamigłówek oraz prostych zadań programistycznych z poziomu przeglądarki internetowej w szkole, w domu lub w dowolnym innym miejscu, gdzie jest dostęp do Internetu z komputera lub urządzenia mobilnego. W Gimnazjum nr 1 Godzina Kodowania odbywała się w ramach Tygodnia Informatyki (Computer Science Education Week). Co ważne, młodzież z Gostynina znalazła się w gronie ponad 10 mln osób w różnym wieku z całego świata, które w ciągu jednego tygodnia włączyły się do akcji.
Warto wspomnieć, że tę cenną inicjatywę informatyczną wspierają m.in. Bill Gates, Mark Zuckerberg czy Chris Bosh. Często w swoich wypowiedziach wspominają oni o ogromnej roli programowania we współczesnych czasach, bez względu na dziedzinę życia. Poza tym w promocję programu zaangażowany był prezydent USA Barak Obama, który zachęcał do programowania w swoim specjalnym wystąpieniu. Kto chciałby dowiedzieć się na temat Godziny Kodowania więcej, może skorzystać z linków do programu m.in. htpp://godzinakodowania.pl/; http://edu.rsei.umk.pl /godzinakodowania/.
Ogłoszenie wyników Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów PISA 2012 było zwieńczeniem całorocznego wysiłku kadry nauczycielskiej i uczniów w Gimnazjum nr 1. Jest to największe międzynarodowe badanie umiejętności uczniów na całym świecie, realizowane co 3 lata, począwszy od 2000 roku. Badania nadzoruje międzynarodowe konsorcjum, działające z ramienia OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) oraz krajów członkowskich. W Polsce analizy tej dokonuje zespół ekspertów Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.
Polska uczestniczy w badaniach od 2003 roku. Początkowo uzyskiwane wyniki były poniżej średniej państw należących do OECD, potem w kolejnych badaniach, w 2006 i 2009 roku na poziomie średniej. Dlatego niezmiernie cieszy sukces polskich gimnazjalistów, którzy w 2012 r. uzyskali rezultaty znacznie powyżej średniej wśród krajów OECD. Nasi uczniowie po raz pierwszy znaleźli się wśród najlepszych w Unii Europejskiej. Poprawili wyniki we wszystkich trzech badanych obszarach: umiejętności matematycznych (na pierwszym miejscu wspólnie z Holandią, Estonią i Finlandią), rozumowania w naukach przyrodniczych (trzecie miejsce za Finlandią i Estonią), czytania i interpretacji (pierwsze miejsce razem z Finlandią i Irlandią). Polska osiągnęła największy wzrost ze wszystkich badanych krajów.
Oznacza to, że system edukacji przynosi oczekiwane efekty. – Jesteśmy bardzo dumni, że wśród badanych polskich gimnazjalistów znalazła się młodzież z „Siemowita”. Utwierdza nas to w przekonaniu, że podejmowany codziennie przez nauczycieli wysiłek pozwala na rozwijanie kluczowych kompetencji we wszystkich kategoriach, a cały trud nie idzie na marne – mówi Robert Pypkowski, dyrektor Gimnazjum nr 1 w Gostyninie.
Test w szkole odbył się 21 marca 2013 r. Przystąpiła do niego grupa 30 wylosowanych wcześniej uczniów, urodzonych w 1995 roku. Program badawczy przeprowadzono według harmonogramu: test z zakresu umiejętności komunikacyjnych, elektroniczny test kompetencji z zakresu matematyki i przedmiotów przyrodniczych, specjalny kwestionariusz skierowany do ucznia zawierający pytania dotyczące sytuacji szkolnej i domowej.
– Praca w szkole rzadko daje wymierny sukces. Tegoroczne wyniki PISA są tego miłym wyjątkiem – dodaje dyrektor „Siemowita”. (eg)

Zobacz kolejny artykuł

Sport też jest dla ducha

Ponad 200 osób, w tym rodziny, wzięły udział w IX Rodzinnym Rajdzie Rowerowym im. św. …