Najważniejsza rocznica

99 lat temu Gostynin był wolny

Uroczystości przy pomniku Nieznanego Żołnierza na cmentarzu parafialnym, odwiedzenie miejsc pamięci narodowej oraz spotkanie przy pomniku Powstańców Styczniowych w Gaśnem złożyły się na gostynińskie obchody 99. rocznicy odzyskania niepodległości. Wydarzenie to uczczono także w miejskich placówkach oświaty.
Gostynińskie obchody 11 listopada rozpoczęły się od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy przy pomniku Nieznanego Żołnierza na cmentarzu parafialnym w Gostyninie. Po uroczystej mszy św. w kościele parafii św. Marcina, z licznym udziałem pocztów sztandarowych, organizacji kombatanckich, samorządowców miasta, powiatu i gminy, delegacji szkół i zakładów pracy, uczestnicy uroczystości przemaszerowali ulicami miasta do miejsc pamięci narodowej: pomnika św. Jana Pawła II oraz pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego. Poszczególne delegacje złożyły tam okolicznościowe kwiaty i wiązanki.
W godzinach popołudniowych mieszkańcy miasta i gminy Gostynin spotkali się ponownie, tym razem przy pomniku Powstańców Styczniowych w Gaśnem. Tam odbyło się m.in. ognisko patriotyczne, współorganizowane przez Urząd Gminy Gostynin i Nadleśnictwo Gostynin.
Ważne jest także to, że rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku świętowano w gostynińskich przedszkolach i szkołach. W Szkole Podstawowej nr 1. im Armii Krajowej Narodowe Święto Niepodległości uczczono przypięciem wstążek narodowych. Nosili je uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy obsługi i administracji. – Polska odrodziła się w 1918 roku, u kresu pierwszej wojny światowej, po klęsce trzech mocarstw zaborczych. Wojsko polskie podjęło w latach 1918–1921 twardą walkę o narodowe granice. Tak powstała Druga Rzeczpospolita. Podjęto gigantyczny trud scalania w jeden organizm trzech części państwa i narodu, które pozostawały przez ponad 100 lat w różnych systemach. Dokonało się to nadzwyczaj szybko, za życia jednego pokolenia, dzięki wielkiej ofiarności ówczesnych rodaków, ich przedsiębiorczości, zapałowi, z jakim pracowali dla siebie i ojczyzny – dowiedzieli się uczniowie od swoich nauczycieli.
Z kolei w Miejskim Przedszkolu nr 4 w Gostyninie przedszkolaki wystąpiły w patriotycznym programie słowno-muzyczno-tanecznym z okazji Święta Niepodległości, przygotowanym pod kierunkiem Katarzyny Świtek i Marii Krukowskiej-Osiak. Uczestnicy wspólnie zaśpiewali hymn państwowy, a potem obejrzeli patriotyczną część artystyczną. Składała się ona z dwóch części – scenki pantomimicznej oraz akademii. Przedszkolaki zatańczyły także najbardziej znane tańce narodowe oraz zaprezentowały taniec z flagami. Po występach głos zabrali zaproszeni goście, a wśród nich kombatant kapitan Wacław Błaszczak. (eg)

Zobacz kolejny artykuł

637 lat temu Gostynin otrzymał prawa miejskie

8 marca Roku Pańskiego 1382 książę piastowski Siemowit IV nadał Gostyninowi prawa miejskie. Jednak sam …