Nagrody dla twórców kultury

Mirosława Pietrzak, Tadeusz Biniewicz i Stanisław Augustyniak otrzymali nagrody miasta Gostynina za zasługi dla kultury. Każdy z artystów został nagrodzony kwotą 4 tysięcy zł.
Podczas ostatniej sesji rady miasta Gostynina trzech twórców związanych z miastem otrzymało nagrody gminy miejskiej za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechnianie i ochronę kultury. W czasie spotkania burmistrz miasta Paweł Kalinowski przypomniał zebranym, że zgodnie z jego zarządzeniem działa komisja do spraw takich nagród. W tym roku gremium to wytypowało do nagrody trzech twórców.
Komisja edukacji, kultury i sportu rekomendowała do nagrody Mirosławę Pietrzak. Jest ona założycielką i instruktorem zespołu tanecznego „Ananasy”, działającego przy Szkole Podstawowej nr 3. Zespół działa już ponad 20 lat. Obecnie w grupie jest około 50 tancerzy. „Ananasy” biorą udział w konkursach ogólnopolskich, promując Gostynin. Przez cały okres działalności zdobyły też wiele ważnych nagród i wyróżnień.
Natomiast wniosek o nagrodę dla rzeźbiarza Tadeusza Biniewicza złożyło Miejskie Centrum Kultury. Dorobek tego utalentowanego rysownika, malarza i rzeźbiarza jest ogromny. Biniewicz tworzy w drewnie, piaskowcu, marmurze i granicie. Ma na koncie m.in. postać orła białego dla I Brygady Logistycznej w Bydgoszczy, postać papieża Jana Pawła II z 9-tonowego bloku granitu czy największą w Polsce rzeźbę króla Kazimierza III Wielkiego, wykonaną na zlecenie miasta Kowala.
Aktualnie artysta pracuje nad Neptunem. Ma to być okazały pomnik, zbudowany z 36 ton granitu, a będzie gotowy za 2 miesiące. Artysta rzeźbiarz przyznał, że marzy, aby stworzyć najwyższą rzeźbę w Europie. Byłby to król Dawid o wymiarach 4 m x 60 cm. Andrzej Robacki, przewodniczący rady miasta zasugerował, aby artysta wykonał pomnik księcia Siemowita IV dla Gostynina.
Nagrodę przyznano także Stanisławowi Augustyniakowi, gostynińskiemu rzeźbiarzowi, który odbierze ją w przyszłości, ponieważ nie mógł uczestniczyć we wspomnianej sesji rady. Wszyscy nagrodzeni otrzymali po 4 tysiące zł.
Władze miasta życzyły wybitnym artystom dalszej owocnej i twórczej pracy.

(eg)
fot. Urząd Miasta Gostynina

Zobacz kolejny artykuł

Opłacalna praca w samorządzie

Około 12 000 zł miesięcznie zarabia nowy starosta gostyniński Arkadiusz Boruszewski. Radni zdecydowali, że jego …