Komisja prawdy

Gostynińscy radni podjęli decyzję o powołaniu komisji, która zbada sprawę nieprawidłowości finansowych, jakie miały miejsce w latach 1996-2016. Chodzi o miliony złotych, które rzekomo wydane zostały na przygotowania pod budowę term gostynińskich. Inwestycja nigdy nie ujrzała światła dziennego.
Gostynińscy rajcowie jednogłośnie podjęli uchwałę o tym, aby powołać tzw. Komisję Doraźną ds. wyjaśnienia nieprawidłowości w latach 1996-2016 w Gminie Miasta Gostynina. Uchwałę podjęto na wniosek Inicjatywy dla Gostynina, który został skierowany do Klubu Radnych Inicjatywy dla Gostynina. Komisja postara się wyjaśnić, co stało się z milionami złotych wydanymi na budowę term gostynińskich, które nigdy nie powstały.
W skład komisji weszli inicjatorzy referendum w sprawie odwołania byłego burmistrza Włodzimierza Śniecikowskiego, które miało miejsce 3 lata temu. Są to: Andrzej Robacki, Stanisław Pieniążek, Tadeusz Majchrzak, Jan Głodowski, Małgorzata Rędzikowska-Mystkowska (radni miejscy) oraz Agnieszka Korajczyk-Szyperska – przewodnicząca Inicjatywy dla Gostynina i Roman Augustyniak – szef Platformy Obywatelskiej w Gostyninie. (eg)

Zobacz kolejny artykuł

List do uczniów

W ubiegłym tygodniu, gdy ten numer „TP” oddawano do druku, w szkołach gostynińskich wciąż trwał …