Kandydatka PSL na burmistrza Gostynina

Mariola Józwiak-Węclewska będzie kandydatką na Burmistrza Miasta Gostynina z ramienia PSL Porozumienie Społeczne. Podczas spotkania prezentującego jej sylwetkę mówiła między innymi o tym, że wśród jej planów jest działanie wspierające współpracę i rozwój subregionu. Musi ono być połączone z efektywnym wykorzystaniem środków unijnych.
Spotkanie w Gostyninie z udziałem marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika rozpoczęła Katarzyna Osowicz-Szewczyk, przewodnicząca Struktur Miejskich Polskiego Stronnictwa Ludowego w Gostyninie i przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik mówił o rozwoju Mazowsza i wartościach, którymi powinni kierować się kandydaci na samorządowców.
Kandydatka na burmistrza Gostynina jest prawnikiem. Ma kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe jako szkoleniowiec, doradca biznesowy, autor wniosków o dofinansowanie do programów pomocowych z unijnych i krajowych środków pomocowych oraz ekspert dokonujący oceny wniosków o dotacje, współpracujący z instytucjami w całym kraju. Józwiak-Węclewska podczas spotkania podkreśliła potrzebę współpracy i rozwoju subregionu z efektywnym wykorzystaniem dotacji unijnych. – Wierzę w potencjał Gostynina. Nasze miasto ma szansę na rozwój, a mieszkańcy zasługują na spokojne, godne życie. Dziś, zamiast sporów i wytykania błędów, bardzo jest potrzebne szeroko rozumiane porozumienie społeczne. Stąd decyzja o tym, by razem z Polskim Stronnictwem Ludowym połączyć siły i iść wspólnie do wyborów samorządowych – mówiła Jóźwiak- Węclewska.
Wraz z zespołem kandydatów do Rady Miejskiej w Gostyninie Józwiak-Węclewska chce budować przyszłość Gostynina, by zapewnić rozwój miasta w kolejnych latach i godne życie mieszkańcom.

rad
fot. Ze zbiorów prywatnych

Zobacz kolejny artykuł

Opłacalna praca w samorządzie

Około 12 000 zł miesięcznie zarabia nowy starosta gostyniński Arkadiusz Boruszewski. Radni zdecydowali, że jego …