Jubileuszowy plener

Już po raz 20. na terenie neoklasycystycznego pałacu w Lucieniu, z udziałem artystów z całej Polski oraz miejscowej młodzieży, w lipcu br. odbył się Ogólnopolski Plener Malarski „U Wójta”. Wystawę inaugurującą poświęcono twórczości nieżyjących już, ale wdzięcznie pamiętanych uczestników poprzednich plenerów: Teresy Wojno i Andrzeja Pitery.
Po raz kolejny neoklasycystyczny pałac w Lucieniu wypełnili artyści oraz młodzież uczestnicząca w warsztatach plastycznych. Swoimi nazwiskami i dokonaniami firmowali go: Alojzy Balcerzak, Martyna Balcerzak, Eleonora Baranowska, Tadeusz Koprowicz, Dorota Król, Maryline Lefebvre, Anna Michalak, Barbara Ogłodzińska, Zenobia Ogrodzińska, Barbara Perlikowska, Andrzej Szpejnowski, Maria Wojnarowska i Zofia Samusik-Zaremba.
Poza tym tradycyjnie już młodzież uczestnicząca w warsztatach XX Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego „U Wójta” otrzymała upominki w postaci profesjonalnych materiałów plastycznych. Byli to: Olga Fudała i Natalia Zalewska ze szkoły w Emilianowie, Wiktoria Sielaczek i Patrycja Ziółkowska ze szkoły w Solcu, Aleksandra Sobiecka i Weronika Zarzycka ze szkoły w Lucieniu, Justyna Ryniec i Klaudia Złotowska ze szkoły w Białotarsku, Natalia Boguszewska ze szkoły w Sokołowie i Joanna Bąbrych ze szkoły w Teodorowie.
Wystawa inaugurująca tegoroczny plener poświęcona była twórczości dwóch znakomitych artystów, uczestników minionych edycji plenerów „U Wójta”: nieżyjących już Teresy Wojno i Andrzeja Pitery. Ich pamięć uczczono minutą ciszy. Edmund Zieliński, wójt gminy Gostynin i gospodarz pleneru (wspólnie z Krystyną Janiszewską, dyrektorem Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin) zaznaczył, że odejście do wieczności tych dwojga artystów jest wielką stratą. – Ziemski padół opuścili wspaniali ludzie, lubiani i szanowani, przez wiele lat związani z plenerami „U Wójta”. Obydwoje zawsze chętnie służyli pomocą i radą innym uczestnikom plenerów oraz młodzieży rozpoczynającej swoją przygodę ze sztuką. Zachowamy ich w pamięci jako ludzi o ogromnym talencie, wielkiej wrażliwości, szlachetności i skromności. Zawsze pozostaną w naszych sercach i naszej pamięci – powiedział wójt gminy.
Z kolei 8 lipca br. można było podziwiać pokłosie prac wykonanych Anno Domini 2018 przez wszystkie pokolenia uczestniczące w plenerze. Tradycyjnie już dokonaniom malarskim towarzyszyły muzyczne – na rozpoczęcie pleneru koncert dała Gminna Orkiestra Dęta „Foxodeon” pod batutą Katarzyny Lisickiej, natomiast jego podsumowaniem była Gala Operowo-Operetkowa z Orkiestrą Kameralną „La Bohemie de Varsovie” i solistami Beatą Wardak, Aleksandrą Hoffman, Aleksandrą Świdzińską, Patrycją Pol, Leszkiem Świdzińskim i Michałem Romanowskim.

(eg)
fot. ze zbiorów Urząd Gminy Gostynin

Zobacz kolejny artykuł

Warto znać przepisy

Na terenie Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego uczniowie szkół z terenu powiatów gostynińskiego, sierpeckiego, płockiego oraz Płocka …