Jest plan B

W opinii Dariusza Zawidzkiego, prezesa spółki Termy Gostynińskie, projektu związanego z geotermią nie należy uważać za niewykonalny. W Urzędzie Miasta Gostynina odbyło się spotkanie poświęcone termom. Prezes przekonywał radnych, że nic nie jest jeszcze stracone.
Dariusz Zawidzki poinformował radnych, że jest nowy pomysł na zbudowanie term. Otóż partner finansowy spółki Termy Gostynińskie wyraził ochotę sfinansowania przedsięwzięcia, ale ma ono być prywatne. A skoro tak, to wbrew pierwotnym planom, miasto Gostynin nigdy nie stanie się właścicielem Centralnego Parku Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku. Zdaniem Dariusza Zawidzkiego, należy zająć się wykupem gruntu od miasta i rozpoczynać budowę.
Wiceburmistrz Gostynina Jadwiga Kaczor (burmistrz Włodzimierz Śniecikowski nie urzęduje, dostarcza kolejne zwolnienia lekarskie) tłumaczyła uczestnikom spotkania, że zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż gruntu pod inwestycję, wraz z dokumentacją. Natomiast próbny odwiert, który kosztował kilkanaście milionów złotych, ma być wydzierżawiony.
Radni mieli wiele pytań do prezesa. Agnieszka Korajczyk-Szyperska pytała o pieniądze, które były przekazane spółce przez miasto, o rozliczenia z firmą projektową Dedeco oraz o inwestora strategicznego. Z kolei radny Andrzej Robacki chciał się dowiedzieć, kiedy spółka termalna odda miastu 7 mln zł już zainwestowanych, ile pieniędzy ma spółka, co będzie z gruntem przeznaczonym pod budowę term, czy cena gruntu nie zostanie w nowej sytuacji zaniżona. Tych problemów nie mieli radni Tadeusz Łosiewicz i Arkadiusz Górski. Obaj przekonywali, że jest to plan B i nie wolno z niego rezygnować.
Z kolei szef spółki termalnej przekonywał, że pracuje u niego zespół fachowców, więc nie ma obaw co do profesjonalności nowego projektu. Podczas spotkania w UMG ustalono, że nowy plan zaopiniuje jeszcze komisja rozwoju gospodarczego, z udziałem wszystkich radnych.
Miasto Gostynin umowę ze spółką Termy Gostynińskie podpisało w lipcu 2010 r. Planowano, że na termy zostanie przeznaczonych około 300 mln zł. Środki miały zostać pozyskane z UE. Jednak we wrześniu tego roku Zarząd Województwa Mazowieckiego negatywnie ocenił projekt złożony przez gminę Gostynin. „Jednocześnie Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraża nadzieję, iż ten ważny dla miasta Gostynin oraz całego subregionu płocko-ciechanowskiego projekt będzie miał szansę na realizację w kolejnej perspektywie finansowej w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020” – napisano w zakończeniu odmowy.     (eg)

Zobacz kolejny artykuł

Szansa na dobry zawód

II Powiatowe Targi Edukacji i Rozwoju odbyły się w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w …