Idą w górę

W Gostyninie w 2012 roku podatki wzrosną. Więcej gostynianie zapłacą m.in. także za posiadanie psów (zamiast 30 zł – 40 zł). Jedyna obniżka dotyczy podatków od środków transportu.
Stawki podatku od nieruchomości w Gostyninie w 2012 roku będą przedstawiać się następująco:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni – 0,81 zł (dotychczas 0,78 zł);
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni – 4,33 zł (dotychczas 4,15 zł);
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni – 0,40 zł (dotychczas 0,38 zł);
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej – 0,68 zł (dotychczas 0,65 zł);
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej – 21,76 zł (dotychczas 20,88 zł);
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej – 10,28 zł (dotychczas 9,82 zł);
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej – 4,45 zł (dotychczas 4,27 zł);
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej – 7,36 zł (dotychczas 7,06 zł);
3) od budowli:
– 2 proc. ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
Podobnie jak w ubiegłym roku, wzrosną o około 2,50 zł rocznie dla mieszkania o powierzchni 50 m2. Dla posiadających dom o powierzchni 100 m2 na działce 500 m2 podatek wzrośnie ok. 13 zł.
Stawki podatkowe dla miasta Gostynina ustalone zostały na grudniowej sesji rady miasta. Niektórzy radni protestowali przeciw podniesieniu podatków. Władze miasta przekonywały jednak, że cel tych działań jest długofalowy.    (eg)

Zobacz kolejny artykuł

40. rocznica konsekracji kościoła

Parafia św. Marcina w Gostyninie świętowała jubileusz 40-lecia konsekracji świątyni parafialnej pod wezwaniem Najświętszej Maryi …

Jubileusz szpitala psychiatrycznego

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, znany jako …