Najnowsze informacje

Gostynin na podium

Miasto Gostynin zajęło trzecie miejsce w konkursie „Mazowiecka Gmina Roku 2009”, organizowanym przez Europa 2000 Consulting Sp. z o.o. wraz z Mazowieckim Zrzeszeniem Handlu Przemysłu i Usług. W kategorii przedsiębiorstw wyróżniona została gostynińska firma P.B.M. Star-Gos-Bud, należąca do Zdzisława Kiełka.
Gostynin zajął trzecie miejsce w kategorii „gmina miejska”. W tej kategorii wygrał Grodzisk Mazowiecki, a drugi był Ożarów. Nagrodę odebrał podczas gali w Warszawie burmistrz Gostynina Włodzimierz Śniecikowski.
Na wyniki ostateczne składało się wiele czynników m.in. dogodne warunki dla inwestorów, dbałość o ochronę środowiska, przeciwdziałanie bezrobociu czy umiejętne wykorzystanie środków z Unii Europejskiej: – W konkursie „Mazowiecka Gmina Roku 2009” pod uwagę bierze się przede wszystkim stosunek wydatków inwestycyjnych do wysokości budżetu. W naszym przypadku w 2008 roku 35 % środków budżetowych było przeznaczonych na inwestycje. To znaczy, że nie przejadamy pieniędzy budżetowych. Pod uwagę brano wszystkie ukończone w 2008 roku inwestycje. W przypadku Gostynina były to przedsięwzięcia infrastrukturalne (wodociągi, kanalizacje, gazociągi) i mieszkalnictwo (powstało około 30 lokali mieszkalnych i 123 mieszkania MTBS) – mówi burmistrz W. Śniecikowski. Dodaje również, że zdobyta nagroda ma charakter prestiżowy i daje możliwość sprawdzenia poziomu, na jakim jest miasto.
Informacje o wszystkich laureatach i samorządach nominowanych do wymienionych konkursów znaleźć można w Złotej Księdze Mazowsza „Samorząd i Przedsiębiorczość”. Publikacja ukazała się w nakładzie 10 tys. egzemplarzy i rozpowszechniona będzie wśród administracji rządowej i samorządowej, największych firm w Polsce, nominowanych w konkursie oraz ich kluczowych klientów.
Konkursy Europa Consulting cieszą się w środowisku mazowieckich przedsiębiorców i samorządów dużym zainteresowaniem. Mają na celu m.in. umocnienie integracji obu środowisk. Ma to związek z rozwojem województwa mazowieckiego i jego przewagą nad innymi regionami, w dążeniu do stałego wzrostu gospodarczego.
Jak wyjaśniają organizatorzy, głównym założeniem konkursów jest wyłonienie i promocja tych przedsiębiorstw Warszawy i Mazowsza, które reprezentują wysoki poziom. Także promowanie tych powiatów i gmin województwa mazowieckiego, które stwarzają dogodne warunki dla inwestorów, priorytetowo traktują ochronę środowiska naturalnego, dbają o edukację oraz służbę zdrowia, intensywnie przeciwdziałają bezrobociu oraz dbają o rozwój turystyki w swoim regionie. Udział w tych projektach jest formą wyróżnienia, uznania pozycji i dokonań mazowieckich firm, jak również samorządów oraz perspektyw ich dalszego rozwoju.
Konkurs „Mazowiecka Gmina Roku 2009” odbywał się pod patronatem Adama Struzika, marszałka województwa mazowieckiego.
(eg)

Zobacz kolejny artykuł

W poszukiwaniu korzeni

Rodzinne miasto swojego dziadka Nute (Nathana) Motyla odwiedził w lipcu Oded Szaron z Izraela wraz …

Rowerami na Hel

13 rowerzystów z Gostynina wzięło udział w grupowej pielgrzymce rowerowej, której punktem docelowym był Półwysep …