Goście z Europy

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie w dniach 22-28 kwietnia br. gościła partnerów projektu „Moje pasje – Moją przyszłością” realizowanego w ramach programu Erasmus+. W mieście obecni byli uczniowie wraz z nauczycielami z Grecji, Chorwacji i Hiszpanii. Goście uczestniczyli m.in. w lekcjach, uroczystościach szkolnych i wycieczkach.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyninie jest jedyną szkołą podstawową w mieście, która po raz kolejny otrzymała dofinansowanie na realizację międzynarodowego projektu. Dzięki temu mogła zaprosić do siebie 12-osobową grupę uczniów i 14-osobowę grupę nauczycieli z Hiszpanii, Chorwacji i Grecji, którzy realizują projekt Erasmus+ „Moje pasje – moją przyszłością”. Jest to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014–2020. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych.
Goście z Europy podczas pobytu w Gostyninie spotkali się z burmistrzem miasta Pawłem Kalinowskim, który powitał zebranych w ich ojczystych językach. Przyznał, że odwiedził już Hiszpanię, Chorwację i Grecję. Poza tym opowiedział o Gostyninie i życzył udanego pobytu w naszym mieście.
Z kolei opiekunowie zagranicznej młodzieży przyznali, że znają już polskie miasta takie jak Kraków czy Gdańsk. Jeśli chodzi o młodzież, była to ich pierwsza wizyta w kraju nad Wisłą. Gospodarze zapewnili zagranicznym gościom wiele atrakcji edukacyjnych i turystycznych. Uczestniczyli oni m.in. w lekcjach, szkoleniach, uroczystościach szkolnych oraz wycieczkach. Zwiedzili też Warszawę i Toruń. Warto przypomnieć, że zaledwie miesiąc wcześniej gostynianie gościli w hiszpańskiej Murcji.

(eg)
fot. Urząd Miasta Gostynina

Zobacz kolejny artykuł

Dobra szkoła z Polnej

Część artystyczna w wykonaniu uczniów pt. „GCE droga do sukcesu”, rozstrzygnięcie konkursu „Fizyka może być …