Droga połączy powiaty

Nowa droga asfaltowa w Białem w gminie Gostynin połączy prawdopodobnie wkrótce powiat gostyniński z płockim. Powstała na odcinku od Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem do miejscowości Drzesno.
Oficjalnego otwarcia drogi dokonali wszyscy, którzy przyczynili się do jej zbudowania: starosta gostyniński Tomasz Matuszewski, wicestarosta Jan K. Krzewicki, radni powiatu i wykonawcy. Powstała dzięki dotacji zarządu województwa mazowieckiego. Wartość dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wyniosła 195 tys. zł.
Sukces ma zwykle wielu ojców, ale jednym z nich jest z pewnością radny powiatowy Paweł Pilichowicz z Białego. Po wyborach samorządowych priorytetem dla niego stały się starania o tę drogę (o część już istniejącą oraz krótki, nieutwardzony odcinek). Radny doprowadził do dwóch spotkań mieszkańców z władzami starostwa powiatowego. Byli na tyle przekonujący, że powiat podjął się tego przedsięwzięcia. W maju tego roku zarząd województwa mazowieckiego przyznał dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pod nazwą „przebudowa – modernizacja drogi powiatowej dojazdowej nr 1401W odcinek Białe – Sendeń Duży”. Jeśli starostwo płockie dokończy asfaltowy odcinek drogi do granic powiatu płockiego, wówczas dojdzie do połączenia dróg i podróżujący będą mogli wygodnie dojechać z Łącka do Białego, Lucienia i Miałkówka.
Inną ważną inwestycją w powiecie gostynińskim jest zakończenie wykonania uproszczonych planów urządzania lasów i inwentaryzacji stanu lasów, które nie stanowią własności Skarbu Państwa. Prace wykonała firma wyłoniona w ramach zapytania ofertowego: Agencja Cezar-Piotrkowicz z Mińska Mazowieckiego. Powierzchnia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie łącznie 123 obrębów ewidencyjnych, leżących w granicach miasta Gostynina oraz gmin Gostynin, Sanniki, Pacyna i Szczawin Kościelny w powiecie gostynińskim, która została objęta uproszczonymi planami urządzania lasu i inwentaryzacją stanu lasu w latach 2015–2016, wyniosła 3474,08 ha. Całkowity koszt zadania wyniósł 118.187,93 zł, w tym dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 45.114,45 zł (38,17 proc.). (eg)

Zobacz kolejny artykuł

Szansa na dobry zawód

II Powiatowe Targi Edukacji i Rozwoju odbyły się w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w …