Dobra szkoła z Polnej

Część artystyczna w wykonaniu uczniów pt. „GCE droga do sukcesu”, rozstrzygnięcie konkursu „Fizyka może być piękna” i Giełda Zawodów złożyły się na dzień otwarty w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym w Gostyninie. Szkoła na Polnej oferuje uczniom wiele zawodów, które mogą być spełnieniem pasji i zapewnić godziwe zarobki.

Do udziału w dniu otwartym 15 marca zaproszeni zostali przede wszystkim gimnazjaliści i uczniowie klas ósmych. Dyrektor GCE Wojciech Kiełbasa zwrócił uwagę na hasło dnia: „GCE drogą do sukcesu”. A to dlatego, że dobry zawód to pewna przyszłość, a absolwenci szkół zawodowych nie mają problemów ze znalezieniem pracy. Na rynku pracy brakuje na przykład kierowców i budowlańców, a takie zawody można zdobyć właśnie w popularnej „Budowlance”.

Tradycyjnie podczas spotkania uczniowie klas maturalnych wystąpili z programem artystycznym, prezentującym możliwości kształcenia w GCE. Była też Giełda Zawodów i możliwość zwiedzania szkoły. Ponadto rozstrzygnięto kolejną edycję Międzyszkolnego Konkursu Fizyczno-Polonistycznego „Fizyka może być piękna”. Jego pomysłodawczyniami były nauczycielki GCE: Renata Śnieć i Monika Świderek. W konkursie udział wzięli uczniowie szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi i szkół ponadgimnazjalnych powiatu gostynińskiego. Mieli za zadanie ukazać fizykę plastycznie i literacko (poprzez wiersz i opowiadanie). Uczestnicy konkursu wykazali się wieloma talentami i pomysłowością. Prace oceniało jury w składzie: Renata Śnieć, Monika Świderek, Anna Kosada. Pierwsze miejsca w konkursie w poszczególnych kategoriach zajęli: Daria Woźniak – Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV, Wiktoria Żabka – Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Małkowskiego w Szczawinie Kościelnym, Nela Boratowska – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte. Wszyscy laureaci i uczestnicy otrzymali dyplomy, nagrody i upominki. Każdy z opiekunów przyjął podziękowanie za przygotowanie uczniów do konkursu. Nagrody ufundowali: Nadleśnictwo Gostynin, Starostwo Powiatowe w Gostyninie, Urząd Miasta Gostynin, Urząd Gminy Gostynin i Grzegorz Obszyński.

Dzień otwarty poprzedziły inne spotkania, zaplanowane z myślą o przyszłych uczniach, na przykład pokaz kulinarny uczennic Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych pod kierunkiem Aleksandry Serwy – uczestniczki programu Bake Off – Ale Ciacho. Poza tym nauczycielki Bogumiła Łoś i Ewa Durka zorganizowały II edycję Warsztatów Architektoniczno-Budowlanych. Wzięli w nich udział m.in. przedstawiciele gostynińskich firm budowlanych i absolwenci „Budowlanki”, wśród nich Jolanta Sobierajska, kierownik delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz Sylwester Piędziejewski z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, który odnawia kościoły i inne obiekty sakralne. – Technikum Budowlane było zawsze miejscem przyjaznym i tolerancyjnym. Obecnie zajmuję się malarstwem ściennym i lubię pracę w obiektach zabytkowych. Wiedza zdobyta w Technikum Budowlanym przydaje się w mojej pracy – podkreślił artysta. W 1986 roku wspólnie z nieżyjącym już nauczycielem Wiesławem Pietrzakiem namalował obraz „Chochoły” według Stanisława Wyspiańskiego. Okazały obraz wisi obecnie w sali nr 1. Absolwentem szkoły jest też jej dyrektor Wojciech Kiełbasa.

Zaproszona na warsztaty młodzież mogła też zwiedzić wystawę zatytułowaną „Budownictwo Pasywne”. A w części warsztatowej do rywalizacji stanęły reprezentacje 7 szkół podstawowych i gimnazjalnych. Uczniowie mieli dokończyć olbrzymi rysunek Zamku Gostynińskiego i zaprojektować przestrzeń wokół niego. Za najciekawszą wersję Zamku Gostynińskiego uznano pracę wykonaną przez zespół ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV.

Gostynińskie Centrum Edukacyjne powstało w roku 1961 jako Szkoła Rzemiosł Budowlanych. Swoją pierwszą siedzibę miało w LO im. T. Kościuszki. W ciągu minionych lat szkoła placówka nieustannie ewoluowała, działało m.in. Technikum Budowlane, Zasadnicza Szkoła Rolnicza, Liceum Zawodowe, Ośrodek Dokształcania Zawodowego, Liceum Techniczne. W 2001 r. placówka przyjęła nazwę Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego. W jej siedzibie przy ul. Polnej 39 istnieje m.in. Technikum Budowlane i Pojazdów Samochodowych, Technikum Żywienia, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna.

(eg)
Fot. Gostynin24.pl

 

 

 

Zobacz kolejny artykuł

Rodem z Ziemi Gostynińskiej

75 lat temu miała miejsce jedna z najsłynniejszych bitew świata – o Monte Cassino. Walczyli …