Dla prymusa Samuela

Samuel Lendzion, uczeń klasy III Technikum Budowlanego w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym, osobiście odebrał Stypendium Prezesa Rady Ministrów z rąk Beaty Szydło. Stypendium zostało mu przyznane na rok szkolny 2017/2018, za średnią ocen wynoszącą 5,79.
Samuel uzyskał w minionym roku szkolnym bardzo wysoką średnią ocen – 5,79. Tym samym uzyskał najwyższy wynik na terenie działania płockiej delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie. Jest także laureatem wielu konkursów i olimpiad przedmiotowych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.
W gronie stypendystów, którzy również tego dnia odebrali stypendia z rąk premier Beaty Szydło, znalazło się tylko pięciu uczniów z każdego województwa. Zostali oni osobiście zaproszeni do kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Opiekunem uczniów z województwa mazowieckiego ze względu na bardzo wysoką średnią ocen uzyskaną przez Samuela był Wojciech Kiełbasa, dyrektor Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego.

(eg)

Zobacz kolejny artykuł

Szansa na dobry zawód

II Powiatowe Targi Edukacji i Rozwoju odbyły się w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w …