Dla prymusa Samuela

Samuel Lendzion, uczeń klasy III Technikum Budowlanego w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym, osobiście odebrał Stypendium Prezesa Rady Ministrów z rąk Beaty Szydło. Stypendium zostało mu przyznane na rok szkolny 2017/2018, za średnią ocen wynoszącą 5,79.
Samuel uzyskał w minionym roku szkolnym bardzo wysoką średnią ocen – 5,79. Tym samym uzyskał najwyższy wynik na terenie działania płockiej delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie. Jest także laureatem wielu konkursów i olimpiad przedmiotowych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.
W gronie stypendystów, którzy również tego dnia odebrali stypendia z rąk premier Beaty Szydło, znalazło się tylko pięciu uczniów z każdego województwa. Zostali oni osobiście zaproszeni do kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Opiekunem uczniów z województwa mazowieckiego ze względu na bardzo wysoką średnią ocen uzyskaną przez Samuela był Wojciech Kiełbasa, dyrektor Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego.

(eg)

Zobacz kolejny artykuł

Bal na sto par

W Zamku Gostynińskim, jak na czas karnawału przystało, odbył się Bal Karnawałowy. Jego uczestnikom nie …