Burmistrz kandydatem na burmistrza

W środę, 22 sierpnia Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło swojego kandydata na urząd burmistrza Gostynina – jest nim obecny burmistrz Paweł Witold Kalinowski. Marlena Mazurska, kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, członkini tej samej partii, nie miała co do tego wątpliwości: – Dobrego gospodarza się nie zmienia – stwierdziła podczas spotkania.
Paweł Kalinowski urodził się w Warszawie w 1983 r. 8 grudnia 2014 roku objął zaszczytne stanowisko burmistrza Miasta Gostynina VII kadencji. Od 2013 roku jest członkiem partii Prawo i Sprawiedliwość.
Ukończył Mazowiecką Wyższą Szkołę Humanistyczno–Pedagogiczną w Łowiczu na Wydziale Pedagogicznym. Ponadto ukończył Państwowe Pomaturalne Studium Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Ciechanowie, Studium Pomocy Psychologicznej w Warszawie przy Instytucie Psychologii Zdrowia oraz Studium Psychoterapii Uzależnień w Czarnym Borze.
Pracę zawodową rozpoczął w 2000 roku. Przez cztery lata był wolontariuszem w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Gostyninie. Następnie w latach 2004-2005 odbył staż w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie, gdzie został oddelegowany do pracy z osobami niepełnosprawnymi w WTZ w Gostyninie. Od 2008 roku do grudnia 2014 roku pracował jako terapeuta uzależnień w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.
Doświadczenie w pracy samorządowej zyskał jako radny Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014) w Gostyninie, w tym wiceprzewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej i członek Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
Jest miłośnikiem wycieczek rowerowych. Organizował wyprawy po Polsce, Albanii, Andorze i Gruzji. Interesuje się także tematyką związaną działalnością samorządową, piłką nożną, kulturą i historią. Jako burmistrz dał się poznać jako dobry gospodarz, pomysłodawca wielu przedsięwzięć. Swój program wyborczy ogłosi wkrótce. (eg)

Zobacz kolejny artykuł

Dobra szkoła z Polnej

Część artystyczna w wykonaniu uczniów pt. „GCE droga do sukcesu”, rozstrzygnięcie konkursu „Fizyka może być …