Budżet miasta Gostynina – termy numer jeden

Gostynińscy radni miejscy byli jednogłośni podczas głosowania nad przyjęciem budżetu miasta na rok 2010. Postawili na Termy Gostynińskie, które mają być najważniejszą inwestycją w nowym roku.
Burmistrz Włodzimierz Śniecikowski na grudniowej sesji potwierdził, że 31 marca 2010 r. ma zostać podpisana umowa na budowę Term Gostynińskich z firmami  Vamed z Austrii i Pol-Aqua z Piaseczna. Inwestycja powinna powstać w ciągu trzech lat. Koszt budowy wyniesie około 300 mln zł. Według założeń włodarzy miasta, termy staną się motorem jego rozwoju, dlatego warto podjąć finansowe ryzyko oraz trudne decyzje. Mają one zaowocować tym, że Gostynin stanie się w północnej części Mazowsza ważnym ośrodkiem turystycznym.
Z nowo przyjętego budżetu miasta wynika, że dochody Gostynina wyniosą 46.969.276 zł (w tym dochody bieżące – 40.380.347 zł i dochody majątkowe – kwocie 6.588.929 zł). Na dochody bieżące złożą się m.in. dochody z podatków i opłat lokalnych – łącznie 21.689.308 zł. Podatek dochodowy od osób fizycznych stanowić będzie około 10 mln zł, zaś podatek od nieruchomości – 8,8 mln zł. Zakłada się też, że subwencje ogólne wyniosą 11.911.170 zł.
Wedle założeń budżetowych, kasa miejska wzbogaci się także o środki pochodzące ze sprzedaży mienia komunalnego m.in. działek budowlanych przy ul. Krośniewickiej. Być może uda się także uzyskać 6,5 mln zł ze sprzedaży nieruchomości.
Wydatki Gostynina w 2010 r. wyniosą 44.634.207 zł. Poza termami, w dalszym ciągu prowadzona będzie termomodernizacja budynków komunalnych oraz rozpocznie się budowa bloku socjalnego przy ul. Kościuszkowców. W mieście ma też powstać kolejny, trzeci już „Orlik”, tym razem przy stadionie miejskim.     (eg)

Zobacz kolejny artykuł

Dobra szkoła z Polnej

Część artystyczna w wykonaniu uczniów pt. „GCE droga do sukcesu”, rozstrzygnięcie konkursu „Fizyka może być …