Brązowy medal dla burmistrza za wspieranie policji

Paweł Kalinowski, burmistrz miasta Gostynina, został odznaczony przez policję brązowym medalem za udzielane policji wsparcie. Uroczystość wręczenia medalu odbyła się w Mszczonowie, podczas obchodów Mazowieckiego Święta Policji.
Uroczystości w Mszczonowie poprzedzono mszą świętą w kościele św. Jana Chrzciciela w Mszczonowie, którą koncelebrował biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. Po mszy pododdziały oraz goście w towarzystwie policyjnej Orkiestry z komendy wojewódzkiej policji we Wrocławiu przeszły pod nowo wybudowany komisariat policji w Mszczonowie przy ul. Warszawskiej.
Oficjalna część obchodów Mazowieckiego Święta Policji rozpoczęła się od nadania sztandaru komendzie powiatowej policji w Żyrardowie. W trakcie uroczystości odczytany został Akt Nadania Sztandaru podpisany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego oraz Akt Wręczenia Sztandaru.
Dla upamiętnienia tego wydarzenia ceremonię dopełniło symboliczne wbicie gwoździ honorowych w drzewce sztandaru. Zaszczytni goście złożyli również podpisy w księdze pamiątkowej sztandaru. Po zakończeniu wpisów do księgi nastąpiło przekazanie sztandaru przez przedstawiciela Fundatorów: starostę powiatu żyrardowskiego Wojciecha Szustakiewicza, na ręce zastępcy komendanta głównego policji nadinsp. Jana Lacha. Następnie wiceszef polskich policjantów przekazał sztandar komendantowi powiatowemu policji w Żyrardowie insp. Arkadiuszowi Zgiebowi.
W dalszej części uroczystego apelu, w ramach obchodów święta policji, odbyła się ceremonia wręczenia mazowieckim policjantom odznaczeń i medali oraz aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe. Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in. pracownicy cywilni policji garnizonu mazowieckiego. Odznaczenia za wsparcie i szczególne zasługi dla policji otrzymali też mazowieccy samorządowcy, w tym burmistrz miasta Gostynina Paweł Kalinowski.
Kolejnym punktem było otwarcie nowego komisariatu policji w Mszczonowie. Zastępca komendanta głównego policji nadinsp. Jan Lach wraz z komendantem wojewódzkim policji z siedzibą w Radomiu insp. Tomaszem Michułką przekazał symboliczny klucz do nowego budynku nadkom. Krzysztofowi Puszczowi, komendantowi tego komisariatu.
Uroczysty apel zakończyło odprowadzenie sztandaru przez kompanię honorową. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła orkiestra komendy wojewódzkiej policji we Wrocławiu. Po uroczystej części oficjalnej zaproszeni goście oraz mieszkańcy zwiedzili nowy komisariat. Został on też poświęcony przez ks. Mirosława Dragiela, kapelana mazowieckich policjantów. Służbę będzie w nim pełnić 28 policjantów.
W uroczystości uczestniczył m.in. wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz, samorządowcy, przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb i instytucji oraz delegacja policjantów z Niemiec.

(eg)
fot. Archiwum

Zobacz kolejny artykuł

Bal na sto par

W Zamku Gostynińskim, jak na czas karnawału przystało, odbył się Bal Karnawałowy. Jego uczestnikom nie …