Będzie remont stadionu

Miasto planuje remont stadionu przy ul. Sportowej, należącego do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie. Najwyższa pora na tę inwestycję, ponieważ obiekt wraz z latami użytkowania niszczeje.
Zgodnie z procedurami, miasto najpierw ogłosiło zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji. W jej skład wejdzie m. in.: remont płyty boiska, wymiana bramek na aluminiowe, budowa instalacji podlewania automatycznego boiska, budowa instalacji oświetlenia płyty boiska, montaż zadaszonych ławek dla zawodników rezerwowych (zgodnie z wymaganiami licencyjnymi dla III ligi), wydłużenie bieżni i zmiana jej nawierzchni oraz wykonanie odwodnienia.
Poza tym, pewne elementy boiska poddane zostaną modernizacji m.in. skocznia w dal z rozbiegiem z nawierzchnią sztuczną, rzutnia do pchnięcia kulą, wykonanie trybuny dla gości od strony ul. Płockiej z 50 miejscami wydzielonymi ogrodzeniem. Poza tym zlikwidowany zostanie budynek kontenerowy i boiska do siatkówki i tenisa, a w tym samym miejscu wybudowane zostanie zaplecze z dwiema szatniami dla drużyn (18 miejsc dla każdej z drużyn), świetlica, stołówka dla 35 osób (przystosowana do wyżywienia dostarczanego z zewnątrz) oraz część gospodarczo-garażowa.
Zgodnie z planami ma też zostać zbudowane nowe boisko treningowe z nawierzchnią ze sztucznej trawy o wymiarach 60×100 m. Będzie ono wyposażone w zadaszone ławki dla zawodników rezerwowych i tzw. piłkochwyty.
Dodatkowo infrastrukturę boiska stanowić będzie parking, monitoring, ogrodzenie i oświetlenie terenu, dojazdy i dojścia oraz elementy małej architektury (ławki, śmietniki, stojaki na rowery itp.). (eg)

Zobacz kolejny artykuł

List do uczniów

W ubiegłym tygodniu, gdy ten numer „TP” oddawano do druku, w szkołach gostynińskich wciąż trwał …