Będzie droga do Sendenia

Starosta gostyniński Tomasz Matuszewski podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na sfinansowanie inwestycji drogowych. Dzięki temu powiat gostyniński pozyskał środki zewnętrzne w wysokości 1,2 mln zł.
Środki finansowe będą przeznaczone na przebudowę drogi we wsi Szczawin Borowy Kolonia i wsi Gołas. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 dofinansowanie wyniesie 1.196.173 zł. Całkowita wartość projektu to 1.879888,62 zł.
Dzięki kolejnym funduszom z dotacji Zarządu Województwa Mazowieckiego, jakie otrzyma powiat gostyniński, powstanie też odcinek drogi na trasie Białe-Sendeń Duży.
Jeśli Starostwo Płockie dokończy asfaltowy odcinek drogi do granic powiatu płockiego, wówczas dojdzie do połączenia dróg. A wtedy zarówno mieszkańcy, jak i turyści będą mogli wygodnie dojechać z Łącka do Białego, Lucienia i Miałkówka.     (eg)

Zobacz kolejny artykuł

List do uczniów

W ubiegłym tygodniu, gdy ten numer „TP” oddawano do druku, w szkołach gostynińskich wciąż trwał …