Arion Med kupił majątek szpitala za 10 mln zł

Syndyk masy upadłościowej sprzedał majątek spółki SPZOZ w Gostyninie za 10 mln firmie Arion Med. Dzierżawca szpitala miał prawo pierwokupu.
Jak doszło do sprzedaży? Otóż 14 listopada 2013 r. Rada Powiatu Gostynińskiego podjęła uchwałę o przekształceniu SP ZOZ w Gostyninie w spółkę. Spółce SPZOZ Gostynin przekazano wówczas majątek o wartości 17 mln zł. Utworzona spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców 20 grudnia 2013 r. Zarząd spółki w styczniu 2014 roku złożył wniosek o ogłoszenie upadłości układowej.
Sąd Rejonowy w Płocku w czerwcu 2014 r. ogłosił upadłość spółki SPZOZ Gostynin z siedzibą w Gostyninie przy ulicy 3-go Maja 45, a tym samym zarządził likwidację majątku dłużnika. Syndyk masy upadłościowej dokonał ponownej wyceny majątku (pierwotnie wyceniono go na 15 mln zł), ponieważ nie było chętnych do nabycia majątku spółki za pierwotną cenę. Ostatecznie ustalono, że spółka kosztuje ponad 10 mln zł. Do ceny doliczono także podatek VAT, w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Prawo pierwokupu spółki SPZOZ Gostynin w upadłości likwidacyjnej w Gostyninie przysługiwało obecnemu dzierżawcy przedsiębiorstwa. Do przetargu przystąpiła tylko jedna firma – spółka Arion Med z Lublina, która kupiła majątek szpitala.
(eg)

Zobacz kolejny artykuł

Dobra szkoła z Polnej

Część artystyczna w wykonaniu uczniów pt. „GCE droga do sukcesu”, rozstrzygnięcie konkursu „Fizyka może być …