90-lecie Ligi Ochrony Przyrody

Gostyniński Oddział Ligi Ochrony Przyrody obchodził 90-lecie swojej działalności. Jednym z jej wymiarów jest organizacja dorocznego konkursu przyrodniczego, z udziałem młodzieży szkolnej. O swoich doświadczeniach związanych z członkostwem w organizacji troszczącej się o przyrodę, mogli porozmawiać uczestnicy jubileuszu w Zamku Gostynińskim.
Uroczystość 90-lecia powstania Ligi Ochrony Przyrody w Gostyninie zorganizowano w Zamku Gostynińskim. Gości powitała Ewa Koprowicz, prezes Zarządu Oddziału LOP w Gostyninie. Podziękowała m.in. wieloletnim członkom LOP za zaangażowanie w działalność statutową stowarzyszenia. Jedną z form działalności jest organizacja konkursu przyrodniczego dla młodzieży szkolnej. Każdego roku cieszy się on dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży.
W trakcie uroczystości uhonorowano wyróżnieniem przede wszystkim Danutę Żarkowską, która jest honorowym członkiem LOP, równolatką organizacji. Niestety, z powodów zdrowotnych nie mogła ona uczestniczyć w spotkaniu. Ponadto nagrody otrzymali: członkowie Zarządu LOP w kadencji 2013-2017: prezes Ewa Stompor, sekretarz Halina Karwowska, skarbnik Krystyna Pius oraz Stanisław Augustyniak, Aleksandra Białkowska, Lilla Boguszewska, Zofia Górska, Ewa Koprowicz, Bogumiła Liziniewicz, Jolanta Zielińska.
W gronie wyróżnionych znaleźli się też członkowie komisji rewizyjnej Oddziału LOP: przewodnicząca Marzena Krasnodębska, Ewa Krzewicka i Beata Milczarek. Ponadto dyplomy otrzymali opiekunowie Szkolnych Kół LOP: Iwona Naczmańska i Lidia Mucha z Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami dwujęzycznymi im. T. Kościuszki, Marzenna Latoszek ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczwgo im. Jana Pawła II w Gostyninie, Elżbieta Durmaj ze Szkoły Podstawowej im. F. Chopina w Sannikach, Anna Dembowska ze Szkoły Podstawowej im. M. Kownackiej w Sokołowie, Małgorzata Żuber ze Szkoły Podstawowej w Teodorowie, Monika Kacprzak ze Szkoły Podstawowej im. L. Kruczkowskiego w Zwoleniu, Jadwiga Mańkowska z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Marsz. J. Piłsudskiego w Sierakówku, Jacek Studziński ze Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego z Pacyny, Iza Komorowska ze Szkoły Podstawowej im. A. Małkowskiego w Szczawinie Kościelnym.
Jubileuszowy dyplom uznania otrzymał także burmistrz Paweł Kalinowski za osobiste zaangażowanie w pomnażaniu ogromnego dorobku LOP oraz dobre efekty w edukacji ekologicznej i ochronie przyrody. Uwzględniono także jego aktywną współpracę z zarządem Okręgu LOP w Płocku, szczególnie w latach 2013-2018.
Burmistrz miasta Paweł Kalinowski pogratulował stowarzyszeniu pięknego jubileuszu i życzył dalszych, owocnych działań na rzecz ochrony przyrody, w mieście, powiecie i kraju. Wręczył też upominki wyróżnionym członkom gostynińskiego Oddziału LOP.
Ważnym punktem programu było wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursu „Przyroda – Twój Przyjaciel”, którego tematem w tym roku byli mieszkańcy ekosystemów wodnych. Nagrody dla laureatów również ufundował burmistrz Gostynina.
W programie jubileuszowego spotkania znalazł się także program słowno-muzyczny w wykonaniu dzieci z Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Sokołowie, przygotowany pod kierunkiem Eweliny Pilichowicz. Dzieci zachęcały w nim do dbania o środowisko naturalne, czyli o cztery żywioły: wodę, powietrze, ogień i ziemię.
W spotkaniu jubileuszowym udział wzięli przedstawiciele władz powiatu: przewodnicząca rady Katarzyna Osowicz-Szewczyk oraz gmin z powiatu m.in. wójt gminy Gostynin Edmund Zieliński, wójt gminy Szczawin Kościelny Jerzy Sochacki i Anna Marcinkowska z gminy Pacyna.
Liga Ochrony Przyrody (w skrócie LOP) została utworzona z inicjatywy Władysława Szafera, wybitnego polskiego uczonego, profesora botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczącego Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Pierwszy zjazd LOP odbył się 9 stycznia 1928 roku w Warszawie. Cele LOP w pierwszym statucie (z 1928 r.) określono następująco: „Liga Ochrony Przyrody ma za zadanie zabiegać o zachowanie oblicza ziemi ojczystej w jego pierwotnym lub historycznie wytworzonym stanie, a szczególnie o ochronę tworów przyrody żywej i nieożywionej, tudzież o zachowanie piękna i swoistych cech krajobrazu rodzimego”. Cele te liga miała osiągać między innymi przez: budzenie słowem i pismem zainteresowania i miłości dla cech swoistych ziemi ojczystej, poznawanie i badanie pod względem przyrodniczym poszczególnych części tej ziemi. Realizuje je po dziś dzień.

(eg)
fot. Urząd Miasta Gostynina

Zobacz kolejny artykuł

11. Gminne Dożynki Ekologiczne

Gmina Gostynin zaprasza na 11. Gminne Dożynki Ekologiczne, które odbędą się w niedzielę 9 września …

Burmistrz kandydatem na burmistrza

W środę, 22 sierpnia Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło swojego kandydata na urząd burmistrza Gostynina – …