Najnowsze informacje

20 lat współpracy z Langenfeld

W Gostyninie zainaugurowano obchody 20. rocznicy partnerstwa z niemieckim miastem Langenfeld. Miasto gościło z tej okazji delegację z udziałem burmistrza Franka Schneidera, który obdarowany został obrazem z ratuszem miejskim.
Na uroczystości jubileuszowe do miasta przyjechała delegacja z zaprzyjaźnionego miasta w niemieckiej Nadrenii – Wesfalii. Obecny był burmistrz miasta Frank Schneider, sekretarz miasta Armin Mueller oraz członkowie Komitetu Partnerstwa Langenfeld Uwe Augustin i Gernd Geuss.
Burmistrz Gostynina Paweł Kalinowski podziękował władzom miasta Langenfeld za 20 lat partnerskich stosunków z Gostyninem: – Urząd Miasta Langenfeld przez wszystkie te lata aktywnie włączał się we wszystkie inicjatywy i wspierał finansowo realizację projektów. Dzięki temu Gostynin i Langenfeld tworzą obecnie trwałe i silne partnerstwo miast. Można stwierdzić, że są dziś starym dobrym samorządowym małżeństwem – opiniował podczas spotkania Paweł Kalinowski.
Złożył także w imieniu wszystkich mieszkańców Gostynina podziękowania na ręce burmistrza Langenfeld, który niezmiennie od 20 lat – najpierw jako sekretarz, a obecnie jako burmistrz – aktywnie angażuje się we współpracę z Gostyninem. W ciągu minionych lat współpracy osobiście nadzorował realizowane w ramach partnerstwa projekty, skrupulatnie przygotowywał sprawozdania i prowadził spotkania robocze.
Na pamiątkę 20-lecia partnerstwa Paweł Kalinowski przekazał burmistrzowi Frankowi Schneiderowi obraz, który powstał podczas odbywających się w mieście warsztatów plastycznych. Przedstawia on budynek ratusza miejskiego – symbol Gostynina. Burmistrzowie obu miast złożyli także deklarację kontynuowania w kolejnych latach współpracy.
Istnienie partnerstwa pomiędzy Gostyninem i Langenfeldem ma przede wszystkim kontekst społeczny. Dzięki wspólnym działaniom udało się zaszczepić ideę pojednania między członkami polskiej i niemieckiej społeczności. W wielowiekowej historii Gostynina społeczność niemiecka odegrała rolę znaczącą. Pierwsi osadnicy niemieccy pojawili się w mieście na początku XIX wieku, kiedy to Gostynin został objęty rządowym programem uprzemysłowienia. Dzięki obecności niemieckich rzemieślników i kupców w szybkim tempie miasto stało się ważnym ośrodkiem handlowym w regionie. Niemiecka ludność wpływała na architekturę miasta, wystawiając warsztaty tkackie, zabudowania gospodarskie czy domy. Także w okolicznych wsiach zaczęli zamieszkiwać niemieccy rolnicy, przekształcając lasy w tereny rolnicze. Klimat miasta kształtowała więc zgodnie, obok Żydów i Rosjan, także mniejszość niemiecka, gdyż Gostynin przyjął pod swój dach ewangelików, katolików i wyznawców mojżeszowych. Bez uwzględnienia tych kulturowych korzeni bezowocne staje się poszukiwanie istniejącej tożsamości lokalnej.
W przedwojennej historii Gostynina znaleźć można wielu zasłużonych obywateli pochodzenia niemieckiego, jak choćby pastora Filipa Schmidta, czy też znamienite niemieckie rody, które pozostawiły po sobie wspaniałe obiekty – dziś siedziby gostynińskich instytucji. W dawnym pałacu Higersbergerów mieści się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, w pałacu rodziny Luttichau – Szkoła Podstawowa w Lucieniu, a w dworku rodziny Fitzke – Państwowy Dom Dziecka Bratoszewo.
Trwałym śladem spuścizny kulturowej i miejscem szczególnie ważnym dla historii Niemców w Gostyninie jest Zamek Gostyniński. To historyczne miejsce stanowiło przez 120 lat kolebkę życia religijnego miejscowych Niemców. Odbudowany obecnie z ruin gmach, w latach 1825-1945 był zborem ewangelickim dla mieszkającej na ziemi gostynińskiej ludności niemieckiej.
Historia Europy w latach 1939-1945 i okupacja faszystowska wywarły ogromne piętno na wszystkich mieszkających obok siebie społecznościach. Po 1945 roku niemal cała społeczność niemiecka musiała opuścić miasto bezpowrotnie, tracą swoją „małą ojczyznę”. Większość przesiedlonych trafiła do utworzonego z kilku wsi miasta Langenfeld, wówczas nowej i obcej dla nich przestrzeni. Pod koniec lat 80. XX wieku dawni mieszkańcy Gostynina z Langenfeld przyjechali do swojego rodzinnego miasta, aby spotkać się z władzami. Wyszli z inicjatywą utworzenia partnerstwa miast, co zostało chętnie zaakceptowane przez ówczesne władze miasta. W ten sposób zaczęto wspólnie tworzyć współczesną historię o wymiarze europejskim, w imię wzajemnego zrozumienia i uznania. Zawarte jeszcze przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej partnerstwo było w Gostyninie sygnałem do zjednoczenia Europy i wkładem w budowanie pozytywnych relacji polsko-niemieckich.
W 1998 r. władze Gostynina i Langenfeld oficjalnie podpisały umowę partnerską. W ciągu minionych 20 lat wspólnie zrealizowano wiele interesujących projektów. Współpraca objęła swym zasięgiem wszystkie dziedziny życia społecznego: kluby sportowe czy środowiska artystyczne, a także instytucje – straże pożarne, szpitale, placówki edukacyjne oraz przedsiębiorstwa. Odbywały się regularne wizyty i rewizyty przedstawicieli tych środowisk w obu miastach. Zacieśnione poprzez wzajemne kontakty relacje bardzo zbliżyły do siebie mieszkańców. Z perspektywy czasu należy stwierdzić, że zbudowana w ten sposób więź na trwałe połączyła obie społeczności. W ciągu 20 lat współpracy miasta zbliżyły się do siebie gospodarczo i społecznie.
Aktualnie bardzo dobrze rozwija się partnerstwo młodzieży. Młodzi ludzie z Gostynina i Langenfeld realizują popularne wymiany szkolne, ale także projekty, podczas których szukają wspólnego języka w mówieniu o najtrudniejszej historii z lat 1939-1945. Młodzież z gostynińskich i langenfeldzkich szkół, przełamując uprzedzenia i nietolerancję, tworzy wspólną historię Europy i jest motorem dalszego zacieśniania partnerskich stosunków. Wszystko to sprawia, że udało się włączyć do partnerstwa tych, od których zależy jego przyszłość.

(eg)
fot. Urząd Miasta Gostynina

W tekście wykorzystano materiał o historii współpracy, opublikowany na stronie internetowej miasta Gostynina.

Zobacz kolejny artykuł

Kandydatka PSL na burmistrza Gostynina

Mariola Józwiak-Węclewska będzie kandydatką na Burmistrza Miasta Gostynina z ramienia PSL Porozumienie Społeczne. Podczas spotkania …

W poszukiwaniu korzeni

Rodzinne miasto swojego dziadka Nute (Nathana) Motyla odwiedził w lipcu Oded Szaron z Izraela wraz …