Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku,

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Ci kilka informacji: Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych oraz informacji dotyczących Twojej aktywności w sieci, a także na zapewnieniu Ci możliwości realizowania wszystkich przysługujących Ci w związku z RODO praw. Chcemy również dostarczać Ci jak najlepiej dopasowane treści marketingowe.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest DWSP “AKAPIT” Tygodnik Płocki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku, ul. Stary Rynek 27, 09-400 Płock wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000293381, NIP: 7740003631, REGON: 004730712, właściciel serwisu www.tp.com.pl www.bo.tp.com.pl www.płock.com.pl www.tygodnikplocki.pl (zwana dalej TP).

2) W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych możesz kontaktować się przez e-mail admin@tp.com.pl

Dlaczego chcemy przetwarzać dane:

Twoje dane przetwarzane są przez nas w celu świadczenia naszych usług oraz w wypadku wyrażenia stosownych zgód w celach marketingowych. Dane podlegają profilowaniu w celu przedstawienia Ci najbardziej korzystnej i dopasowanej do Twoich preferencji oferty oraz dokonywania analiz, które pozwolą udoskonalać nasze usługi i maksymalnie personalizować komunikację. Zapewnienia większego bezpieczeństwa usług, a tym wykrywania ewentualnych nadużyć.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) komentowania na stronie www.tp.com.pl, wysłania informacji przez formularz kontaktowy do redakcji Tygodnik Płockiego oraz przyjmowania ogłoszeń drobnych przez stronę internetową bo.tp.com.pl

b) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu TP polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami — podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes TP, (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

5) W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Ciebie treści marketingowych, będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych TP prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną (admin@tp.com.pl). Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez TP. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymaganym przepisami prawa.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane: dostawcom systemów informatycznych i usług IT, operatorom pocztowym i kurierom, organom uprawnionym do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa, firm księgowych, niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy, KRD.

7) Posiadasz prawo: dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, do cofnięcia zgody w przypadku, gdy ADO będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

8) Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Ciebie treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesie ADO przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

8) Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.

Pozdrawiamy,

Redakcja Tygodnika Płockiego