Najnowsze informacje

Żeby Polska była Polską

Stu uczniów z trzydziestu ośmiu szkół opowiedziało piosenką o historii stanu wojennego. Okazją do przypomnienia muzycznego repertuaru oddającego atmosferę tamtych dni jest zbliżająca się trzydziesta rocznica wybuchu stanu wojennego.
Do udziału w konkursie uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zaprosiła Międzyzakładowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Płocku. – Mimo że młodzież miała naprawdę trudne zadanie, to świetnie sobie poradziła. Konkurs stał na wysokim poziomie. Sposób, forma interpretacji pokazały, że nie chodziło tylko o muzyczną rywalizację. Była to swoista lekcja historii, która zachęciła ją do bliższego zainteresowania się wydarzeniami sprzed trzydziestu lat – podsumowywał występy uczestników konkursu jego pomysłodawca, przewodniczący MSOiW NSZZ „Solidarność” w Płocku Marek Krysztofiak.
Pomysł konkursu to propozycja pozwalająca popularyzować twórczość okresu stanu wojennego w PRL, a zarazem kształtować muzyczną i patriotyczną wrażliwość. – Rośnie już drugie pokolenie Polaków, dla których wydarzenia z początku lat osiemdziesiątych XX wieku są odległymi, nieznanymi z autopsji dziejami. Niestety, między innymi zbyt mała liczba godzin lekcyjnych przeznaczonych na realizację podstawy programowej z historii powoduje, że część młodzieży kończąc naukę nie dowiaduje się o stanie wojennym w PRL-u. Proponując muzyczną formułę chcemy zachęcić młodzież do poznawania i pamięci o tych tragicznych wydarzeniach – mówi o idei konkursu Marek Krysztofiak. Uczestnicząca w uroczystym finale konkursu mazowiecka kurator oświaty Katarzyna Góralska podkreślała: – Ta forma jest dla młodych ludzi ciekawsza niż zwykła lekcja i szczególnie zachęcająca, aby te zdarzenia chcieli poznawać.
Również w ocenie uczestników pomysł zbierał dobre opinie. Mimo że, jak mówiła Sara Trafas z Gimnazjum nr 5 w Płocku, piosenki stanu wojennego trudno jest śpiewać. – To nie jest repertuar, który można ot tak po prostu zaśpiewać. Trzeba włożyć wiele serca, rozszyfrować znaczenie słów, zdarzeń, postaci, miejsc. Ja wybrałam „Psalm stojących w kolejce”. Natalia Łyzińska z Gimnazjum nr 14 w Płocku, która zaśpiewała „Wolność” Marka Grechuty, przyznaje, że udział w konkursie dla młodych uczestników był sporym, ale wartym podjęcia wyzwaniem. Wyzwaniem podwójnym, bo muzyczny przekaz musi poruszać i docierać do słuchacza.
W ocenie jurorów, w kategorii szkół gimnazjalnych najlepiej poradziły sobie uczennice z Gimnazjum Miejskiego w Sierpcu: Sylwia Wójcik, Lena Hadi, Kinga Trojanowska, które zajęły I miejsce. Drugie miejsce jurorzy przyznali Dominice Piotrowskiej z Gimnazjum im. J.P. II w Iłowie. Trzecie miejsce przyznano uczennicom z Gimnazjum nr 5 w Płocku: Sarze Trafas, Julii Ciećwierz, Aleksandrze Hernik oraz Ewelinie Cichockiej i Annie Marciniak z Niepublicznego Gimnazjum Katolickiego w Sikorzu.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych za najlepsze uznano wykonania przygotowane przez Dominikę Karolewską z LO im. H. Sucharskiego w Sierpcu i Bartosza Olęckiego z Zespołu Szkół nr 3 w Płocku. Drugie miejsce zajęła Weronika Ruszczyńska z ZSUiP w Płocku i Aleksandra Peszyńska z LO im. H. Sucharskiego w Sierpcu. Trzecie – Ewelina Lewandowska, Paulina Mikos, Karolina Chojnacka z Zespołu Szkół Centrum Edukacji w Płocku. Ponadto Marek Krysztofiak ufundował dwie nagrody specjalne, które wraz z gratulacjami przekazał: Szymonowi Jankowskiemu z Publicznego Gimnazjum w Łęgu Probostwie oraz Aleksandrze Wiśniewskiej i Krystianowi Januszewskiemu z Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku.
Współorganizatorami konkursu byli Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Płocku oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie – Wydział w Płocku.     (rad)

Zobacz kolejny artykuł

Nowy prorektor w PWSZ

Przez najbliższe dwa lata Agnieszka Grażul-Luft będzie odpowiedzialna za sprawy studenckie i dydaktyczne w Państwowej …

Kolejny rekord w grosikowej zbiórce

Coraz większa mobilizacja i coraz więcej kilogramów miedzianych grosiaków zbierają uczestnicy płockiej edycji akcji „Gorączka …