Wyprawka szkolna – wnioski do końca września

Do 29 września rodzice mogą składać w szkołach wnioski o dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych i podręczników. Pomoc obejmuje podręczniki do kształcenia ogólnego, specjalnego czy nauki zawodów.
O dofinansowanie bez względu na sytuację materialną i życiową mogą ubiegać się rodzice lub opiekunowie prawni uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. Wnioski mogą składać także pełnoletni uczniowie lub nauczyciele, pracownicy socjalni. Przy składaniu wniosku musi zostać przedstawiona kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, dowód zakupu pomocy edukacyjnych czy podręczników.
Wniosek do 29 września należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018. Szczegółowe informacje dotyczące zasad składania wniosków można uzyskać w szkole, w której uczeń będzie objęty pomocą w ramach programu „Wyprawka szkolna”, a także w Oddziale Edukacji pod nr. tel. 367 17 03 oraz na stronie internetowej: www.plock.eu w zakładce Edukacja.

rad

Zobacz kolejny artykuł

Certyfikaty dla matematycznych prymusów

Sześćdziesięciu pasjonatów nauk ścisłych ze szkół płockich i powiatu płockiego odebrało certyfikaty ukończenia zajęć warsztatowych …

4 komentarze

  1. Myślę że teraz za 2000 można mieć już bardzo dobry sprzęt dla zwykłego konsumenta

  2. Mi pomogły bo lapka mam 300 zł taniej, a polowałem na niego już jakiś czas i wreszcie przecenili.

  3. Wiadomo, pieniędzy chyba nikt nie ma “za dużo” :)

  4. Wnioski są takie że poszła kupa kasy i że nawet jakies promocje w media expert nie pomogły, tzn. pomogły ale za mało.