Wyjątkowe wyróżnienie dla płockiej profesor

Profesor Barbara Pacewska, pracownik naukowy Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku, została uhonorowana Medalem im. W. Świętosławskiego. To jedno z najważniejszych wyróżnień nadawane przez Polskie Towarzystwo Kalorymetrii i Analizy Termicznej w uznaniu wybitnych zasług na polu analizy termicznej i kalorymetrii.
Medal został wręczony podczas odbywającej się w dniach 2 – 6 września 2018, w Zakopanem międzynarodowej konferencji: „13th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (CCTA 13)”. Jest to już kolejna konferencja organizowana cyklicznie co trzy lata przez Polskie Towarzystwo Kalorymetrii i Analizy Termicznej im. W. Świętosławskiego (PTKAT). Podczas konferencji profesor Pacewska wygłosiła wykład plenarny pt. „Investigation of hydration processes of different binding mixtures”.
Profesor Barbara Pacewska od początku swojej pracy zawodowej wykorzystuje termiczne metody analizy. Od wielu lat jest członkiem Zarządu PTKAT, a przez trzy kadencje, w latach 2006 – 2012 i 2013 – 2015 była przewodniczącą tego towarzystwa. Profesor zaangażowana jest w organizację konferencji poświęconych szerokim możliwościom zastosowań kalorymetrii i analizy termicznej, na stale wpisanych już w kalendarz krajowych i międzynarodowych imprez naukowych. Tu na szczególne podkreślenie zasługują cykliczne Seminaria im. Prof. St. Bretsznajdera, organizowane w Płocku od lat siedemdziesiątych XX w., a także Mikrosympozja Kalorymetrii i Analizy Termicznej organizowane od 2015 roku w ramach Zjazdów Naukowych Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Od 2008 roku prof. Pacewska jest przedstawicielem Polski (Affiliate Councillor) w International Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry. Od 2000 roku współpracuje z Journal of Thermal Analysis and Calorimetry jako Edytor Regionalny. W 2006 roku jako pierwsza została uhonorowana First Award of the Journal of Thermal Analysis and Calorimetry za wyróżniający się wkład w rozwój tego czasopisma.
Głównie z inicjatywy profesor Pacewskiej podjęte zostały przez PTKAT starania dotyczące organizacji światowego Kongresu Analizy Termicznej i Kalorymetrii (ICTAC), które zakończyły się sukcesem. I 17th International Congress on Thermal Analysis and Calorimetry odbędzie się we wrześniu 2020 roku w Krakowie.

rad
fot. archiwum prywatne

Zobacz kolejny artykuł

Tysiąc uczniów w lidze przedmiotowej

Prawie tysiąc najzdolniejszych uczniów wystartowało w tegorocznej edycji ligi przedmiotowej organizowanej dla gimnazjalistów i uczniów …