We Włodkowicu: od października nowości

E-administracja, administracja gospodarcza, administracja bezpieczeństwa publicznego, obrona narodowa, zarządzanie wiedzą i innowacjami, bezpieczeństwo i higiena pracy. To nowości w kształceniu, które studentom od października proponuje Szkoła Wyższa Pawła Włodkowica.
W nowym roku akademickim w uczelni proponowane są studia na kierunkach: administracja, bezpieczeństwo narodowe, informatyka, pedagogika, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Przygotowanych jest także blisko 50 zakresów studiów podyplomowych. – W ramach prowadzonych kierunków zapraszamy na nowe specjalności, które są odpowiedzią uczelni na zapotrzebowanie rynku pracy. Hitem są dwie specjalności związane z odnawialnymi źródłami energii tj. systemy informatyczne odnawialnych źródeł energii na kierunku informatyka (studia inżynierskie) oraz zarządzanie odnawialnymi źródłami energii na kierunku zarządzanie (studia magisterskie). Włodkowic jest jedyną uczelnią w regionie oferującą podjęcie studiów dotyczących odnawialnych źródeł energii. Dostępne są one zarówno na studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia. W procesie przygotowania nowych specjalności Wydziały współpracowały z ekspertami z dziedziny odnawialnych źródeł energii – mówi Kamila Bielińska z biura promocji i marketingu Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Studenci będą mieli możliwość zdobycia wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii dystrybucji i magazynowania energii oraz rynku energii odnawialnej w Polsce.
Nowości można także znaleźć na wychowaniu fizycznym, gdzie pojawi się możliwość zdobycia dyplomu trenera personalnego fitness i wellness, instruktora sportu oraz instruktora wychowania fizycznego w grupach dyspozycyjnych. Absolwent tego kierunku oprócz specjalności podstawowej otrzymuje równolegle dodatkowe uprawnienia.
– Jako uczelnia o profilu praktycznym kładziemy duży nacisk na maksymalizację liczby zajęć o charakterze praktycznym – dodaje Kamila Bielińska.
Studenci wydziału bezpieczeństwa narodowego w ramach toku studiów mogą ukończyć praktyczno-umiejętnościowe przeszkolenia, jak chociażby kurs ITR i uzyskać Certificate of Basic Safety Training in Personal Survival Techniques w zakresie podstawowych Indywidualnych Technik Ratunkowych na wodzie zgodnie z wymaganiami prawidła VI/1Konwencji STCW, podstawowy kurs w manewrowaniu łodziami ratunkowymi, podstawowy kurs płetwonurkowania, podstawowe szkolenie spadochronowe, kurs strzelania bojowego (kbkAK, PW, PM) oraz walki w bliskim kontakcie zakres I.
rad

Zobacz kolejny artykuł

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku kończy 20 lat

W 1999 roku zaczynali od pięciu specjalności kształcenia ze 162 studentami. Już rok później powstały …