W PWSZ będą szkolić medycznych trenerów

Jest szansa na to, że w pracowniach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej będą szkoleni trenerzy medyczni z całej Polski. Taki plan pojawił się po przeprowadzonych tu ogólnopolskich warsztatach dla pracowników naukowo-dydaktycznych zajmujących się nauką o zdrowiu.
Warsztaty specjalistyczne OSCE (Objective Structured Clinical Examination) odbyły się w siedzibie Instytutu Nauk o Zdrowiu. Ich specyfika polega na zastosowaniu nowoczesnych form weryfikacji efektów kształcenia praktycznego w oparciu o zaawansowane systemy symulatorów medycznych. Pomysłodawcą szkoleń jest szczecińska Fundacja Instytut Rozwoju Nauk o Zdrowiu i Usług Medycznych „Pro Longa Vita”. Płockie warsztaty są już czwartymi z tego cyklu. – Zorganizowaliśmy warsztaty we współpracy z PWSZ w Płocku, ponieważ uczelnia ma genialnie przygotowane pracownie pielęgniarskie. Mamy jeszcze jedno marzenie, chcielibyśmy wspólnie kształcić tu trenerów symulacji medycznej – powiedziała prof. dr hab. Beata Karakiewicz, przewodnicząca Rady Fundacji, kierownik Katedry i Zakładu Zdrowia Publicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
W warsztatach wzięło udział 36 pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych uniwersytetów medycznych, państwowych wyższych szkół zawodowych, szkół niepublicznych; kształcących w zawodach lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej. Partnerem wydarzenia była firma Laerdal Medical – światowy lider produkujący najnowocześniejszy sprzęt do symulacji medycznych.
Szkolenie prowadzili specjaliści z zakresu symulacji medycznych: prof. dr hab. Beata Karakiewicz – wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny PUM w Szczecinie, specjalista w zakresie wdrażania i realizacji procesu egzaminacyjnego wg OSCE; dr n. med. Mariola Głowacka – dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, autorka skryptu „Kryteria oceny wybranych zabiegów wykonywanych przez pielęgniarkę w oparciu o standard kształcenia na kierunku pielęgniarstwo”, dr Beata Haor – dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, autorka skryptu „Kryteria oceny wybranych zabiegów wykonywanych przez pielęgniarkę w oparciu o standard kształcenia na kierunku pielęgniarstwo”, Wojciech Puchalski – od 15 lat związany z firmą Laerdal Medical. rad

Zobacz kolejny artykuł

Książkowy maraton w Bibliotece Pedagogicznej

Uwielbiają czytać, książki obowiązkowo zabierają ze sobą w podróże. Jak sami mówią, są stworzeni do …