W jaki sposób nasza szkoła uczy demokracji?

Dnia 2 kwietnia o godzinie 13.00 odbyła się debata pt. “W jaki sposób nasza szkoła uczy demokracji?” w ramach projektu “Szkoła demokracji” organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Przygotowały ją Agata Kuć i Basia Banaszczak z klasy IIg. Udział w dyskusji mógł wziąć każdy. Najliczniej przybyli uczniowie z klasy IIg i IIIg. Nie zabrakło również przewodniczącej samorządu szkolnego, nauczycieli ,przedstawicieli społeczności lokalnej i rodziców.
Podczas debaty uczestnicy dyskutowali nad tym, czym jest demokracja, jakimi zasadami kieruje się demokratyczne społeczeństwo i stwierdzili, że w naszej szkole funkcjonują demokratyczne zasady.
Przejawami demokracji w naszym gimnazjum są: wybory do władz samorządu szkolnego, dobrowolny udział w projektach edukacyjnych, np. „Młodzi głosują”, „Młodzi aktywiści prezydencji”, „20 lat wspólnie”, „Opowiem Ci o wolnej Polsce”, współorganizowanie akcji i koncertów charytatywnych.
Według rozmówców, uczniowie mają duży wpływ na decyzje podejmowane w naszej szkole, jednak nad wszystkim czuwają nauczyciele i dyrekcja.
Niektórzy burzyli się, że nie zawsze nasze pomysły są pozytywnie oceniane. Rodzice, z kolei sądzili, że uczniowie mają po prostu “słomiany zapał” i nie starają się wystarczająco, by osiągnąć swój cel, nie poszukują sojuszników swojej idei.
Debatowano nad tym, co w “szkolnym ustroju” jest dobre, a co warto by zmienić.
Doszliśmy do wniosków, że warto by zwiększyć medialność samorządu szkolnego, polepszyć jego kontakty z uczniami, np. można by:
– zrobić tabliczkę, na której będą przedstawione nazwiska i zdjęcia członków samorządu, by uczniowie młodszych klas wiedzieli, do kogo się zwracać z pomysłami i problemami,
– założyć adres e – mail samorządu, na który każdy mógłby napisać o jakichś problemach, propozycjach zmian w szkole,
– organizować częstsze spotkania samorządu szkolnego i przedstawicieli poszczególnych klas,
– przeprowadzać ankiety na temat tego, co podoba się uczniom w szkole, a co nie,
– organizować debaty, dyskusje podobne do naszej (“W jaki sposób nasza szkoła uczy demokracji?”), podczas których każdy mógłby się wypowiedzieć.
Debatę uważamy za udaną. Podczas niej, zgodnie z zasadami demokracji, każdy mógł się swobodnie wypowiedzieć, zarówno uczniowie, jak nauczyciele i rodzice. Doszliśmy do wniosku, że warto by polepszyć kontakt między samorządem szkolnym a resztą społeczności naszego gimnazjum. Mamy nadzieję, że większość z propozycji przedstawionych podczas debaty uda się nam zrealizować w tym i kolejnym roku szkolnym.
Basia Banaszczak i Agata Kuć

Zobacz kolejny artykuł

Certyfikaty dla matematycznych prymusów

Sześćdziesięciu pasjonatów nauk ścisłych ze szkół płockich i powiatu płockiego odebrało certyfikaty ukończenia zajęć warsztatowych …