Szukasz ciekawej pracy – pracuj u siebie

Do inwestowania we własny biznes i rozpoczynania u siebie kariery zawodowej zachęcali uczniów z Zespołu Szkół Technicznych przedstawiciele młodzieżowych organizacji biznesowych: Studenckiego Forum Business Centre Club, Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszenia Academia Economica. Powodów jest kilka: niskie koszty, merytoryczne wsparcie, a potwierdzeniem biznesowego sukcesu jest chociażby decyzja wcześniejszych absolwentów „siedemdziesiątki”, którzy pod auspicjami AIP prowadzą firmę nagłośnieniową.
W ramach spotkania zatytułowanego „Młodzież w biznesie” goście ponownie zachęcali maturzystów do rozpoczynania własnej działalności gospodarczej. Wśród argumentów za podjęciem takiej decyzji wymieniali między innymi możliwość podjęcia ciekawej pracy, własnego, indywidualnego planowania kariery zawodowej, podejmowania nowych wyzwań i odnajdowania najlepszego dla siebie miejsca na rynku pracy. Uczniowie mogli także dowiedzieć się, jakie możliwości daje własna firma, gdzie szukać finansowania na działalność gospodarczą oraz kto i jak może pomóc w początkowej fazie jej rozwoju. Warsztaty poprowadzili Tomasz Wysocki, wicedyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz Tomasz Szczęsny, przewodniczący Studenckiego Forum Business Centre Club. – AIP umożliwia bezpieczne rozpoczęcie samodzielnej działalności oferując pełny zakres pomocy księgowej, prawnej, lokalowej. Koszt prowadzenia własnego biznesu pod auspicjami AIP to tylko 250 zł miesięcznie przez 2 lata, co stanowi kwotę wielokrotnie mniejszą od samodzielnego funkcjonowania na rynku – prezentował korzyści płynące z prowadzenia działalności pod egidą AIP Tomasz Wysocki. – Niezwykle istotną sprawą jest to, że AIP zapewnia też dostęp do szkoleń i pomaga w kontaktach z już istniejącymi firmami.
Za przykład posłużyła decyzja absolwentów „Siedemdziesiątki”, którzy założyli firmę nagłośnieniową, korzystając z doświadczeń zdobytych w czasie nauki w szkole.
Prowadzący spotkanie podkreślali, że taka forma zaistnienia na rynku, szczególnie w czasie kryzysu, kiedy tak trudno o pracę na etacie, dla wielu osób jest bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem. O tym, że do zawodowej aktywności warto przykładać uwagę już w czasie nauki, mówił Tomasz Szczęsny. – Zdobyte doświadczenie nie tylko w czasie pracy, ale również w czasie wolontariatu zaowocuje lepszym przygotowaniem do sprostania wymogom stawianym przez pracodawców, a także pozwoli lepiej poznać własne możliwości i określić swoje miejsce na rynku pracy – mówił Tomasz Szczęsny.
Wskazywał również na konieczność świadomego planowania własnej kariery zawodowej, w czym właśnie mogą pomóc takie organizacje jak Studenckie Forum BCC. Tomasz Szczęsny podkreślał także, iż misją Studenckiego Forum BCC jest uświadamianie – motywowanie – wspieranie w działaniu. Zaznaczał, że szczególnie ważnym elementem jest uświadamianie, które im wcześniej nastąpi, tym korzystniej dla młodzieży. Młodzi ludzie już w szkole średniej powinni znać wszelkie możliwości, jakie mogą wykorzystywać dla rozwoju własnej wiedzy i zainteresowań. Gdy pójdą na studia, powinni już wiedzieć, z jakich ofert mogą skorzystać i w jakie inicjatywy warto się zaangażować.
Pierwszy efekt spotkania to decyzja nauczycieli i prowadzących o utworzeniu w szkole punktu informacyjnego dla młodych przedsiębiorców. – Mamy nadzieję, że korzystając z naszej pomocy, czerpiąc z doświadczeń i wskazówek zdobywanych podczas takich spotkań jak to dzisiejsze, młodzież będzie potrafiła lepiej i bardziej świadomie planować własną ścieżkę rozwoju zawodowego i osobistego – mówiła Joanna Skrzyńska, doradca zawodowy w Zespole Szkół Technicznych.
Jak przedstawioną propozycję przyjęli uczniowie? – AIP to bardzo dobry pomysł dla młodych ludzi. Przekazane informacje zachęciły mnie do myślenia o własnym biznesie. Jeżeli wpadnę na jakiś pomysł, na pewno zgłoszę się do AIP, które na 100% mi pomoże – mówił po spotkaniu Dominik, maturzysta z ZST.
Szymon, Łukasz i Marcin przyznawali, że spotkanie było pouczające. – Uświadomiliśmy sobie, że zakładanie firmy nie jest takie straszne i że nasz pomysł na firmę może być wcielony bez dużego ryzyka. Usłyszeliśmy też, że warto w tak młodym wieku zdobywać doświadczenie zawodowe. Nawet wolontariat jest dobrym doświadczeniem.
Witek i Kamil, dodawali, że takie spotkania są potrzebne, ponieważ dużo młodych ludzi mając pomysł na własną firmę, boi się głównie o stronę finansową, straszną biurokrację. Teraz wiedzą, że istnieją instytucje, które dają szanse na rozwój i zaistnienie na rynku pracy.    (rad)
fot. ZST

Zobacz kolejny artykuł

Książkowy maraton w Bibliotece Pedagogicznej

Uwielbiają czytać, książki obowiązkowo zabierają ze sobą w podróże. Jak sami mówią, są stworzeni do …