Świętowali 95 lat „Ekonomika”

Przez 95 lat mury tej szkoły opuściło ponad 26 tysięcy absolwentów. W tym czasie z młodzieżą pracowało 700 nauczycieli. Najstarsza szkoła zawodowa na Mazowszu i jedna z pięciu najstarszych szkół tego typu w kraju miała właśnie swój jubileusz. Świętował również dyrektor ZSEK Ireneusz Szychowski, który od 25 lat kieruje szkołą.
W krótkim rysie historycznym szkoły przypomniano, że początek działalności Zespołu Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. L. Krzywickiego w Płocku rozpoczął się w 1868 roku. Wówczas powołana została Szkoła Niedzielno-Handlowa. Przez 95 lat działalności szkoła przechodziła wiele zmian, przekształceń. Zmieniała lokalizację. Najpierw był budynek przy Kolegialnej, potem przy Misjonarskiej i na koniec ten, w którym szkoła działa do dziś, czyli przy ulicy Nowowiejskiego.
Ciekawostką jest to, jak wspominał dyrektor Szychowski, że właśnie budynek przy ulicy Nowowiejskiego był wstępnie planowany na siedzibę Małachowianki. Ostatecznie jednak tu zaczęto kształcić fachowców od handlu, ogrodnictwa, rachunków. We wrześniu 1964 roku została zakończona budowa budynku przy ulicy Nowowiejskiego 4, 17 września rozpoczęły się w niej zajęcia szkolne. Technikum Ekonomiczne otrzymało imię Ludwika Krzywickiego, znanego socjologa i ekonomisty. W tym samym roku, jak czytamy w historii szkoły, otwarto Państwową Szkołę Ekonomiczną.
Warto podkreślić, że w roku szkolnym 1965/66 naukę pobierało we wszystkich typach szkół około 1500 osób, uczyło w nich 51 pedagogów różnych specjalności. 18 i 19 czerwca 1966 roku odbył się pierwszy powojenny Zjazd Absolwentów Szkół Handlowych i Ekonomicznych z lat 1921–66.

Zobacz kolejny artykuł

Bieg po wiedzę

13 drużyn ze świetlic środowiskowych i osiedlowych wzięło udział w „Biegu po wiedzę”. To kolejna …

Stany okiem Małachowiaka

O ten wyjazd walczyło ponad dwa tysiące uczniów z całej Polski. – Kiedy w drugim …