Najnowsze informacje

Stypendyści premiera w Opactwie

Gratulacje od biskupa
Czterdziestu jeden uczniów szkół ponadgimnazjalnych odebrało stypendium prezesa rady ministrów. Najlepsi z najlepszych reprezentowali szkoły płockie oraz powiatów gostynińskiego i sierpeckiego. W gronie tegorocznych stypendystów najwyższą średnią ocen uzyskał uczeń Małachowianki Arkadiusz Dalanek z klasy III D. Jego wynik to 5,33. Tradycyjnie wręczane było także stypendium ministra edukacji narodowej. To wyróżnienie trafiło do Dominika Murzynowskiego, ucznia klasy III Gimnazjum nr 13 w Płocku.
Obaj uczniowie, najlepsi z najlepszych, to umysły matematyczne. Obaj mają duże osiągnięcia na gruncie naukowym. Z sukcesami reprezentują swoje szkoły na ogólnopolskich konkursach, a także olimpiadach przedmiotowych.
Arkadiusz Dalanek ma oceny dające mu najwyższą średnią  w szkole. W opinii nauczycieli to bardzo pracowity, systematyczny i odnoszący sukcesy uczeń. Nauczyciele podkreślają także, że Arek znajduje oryginalne sposoby na rozwiązanie postawionych przed nim zadań, posiada wielką ciekawość poznawczą i doskonałą intuicję matematyczną. Spośród licznych sukcesów należy wymienić II miejsce w X konkursie matematycznym Gamma, udział w etapie okręgowym LXI olimpiady matematycznej oraz olimpiady geograficznej i nautologicznej.
Matematycznym prymusem jest także Dominik Murzynowski, który ma indywidualny tok nauki. Matematyka, fizyka i chemia są jego przedmiotowymi konikami. Zresztą potwierdza to udział w licznych konkursach przedmiotowych dotyczących tych dziedzin nauki. Gimnazjum reprezentował we wszystkich konkursach z chemii, matematyki, fizyki ogłoszonych przez kuratora oświaty. Obecnie przeszedł do etapu wojewódzkiego konkursu chemicznego i przygotowuje się do konkursu z matematyki.
Dokonań zakończonych sukcesem nie brakuje pozostałym stypendystom, którzy spotkali się na uroczystości odbywającej się w murach płockiego Opactwa Pobenedyktyńskiego. – Stypendium nobilituje. Jest czymś pięknym i ważnym. Zostaliście obdarowani przez los niezwykłymi talentami. Warto pamiętać, by w przyszłości, w dorosłym, samodzielnym życiu umieć z nich czerpać i dzielić się nimi. Takie uroczystości jak ta niech będą chwilą podziękowań i gratulacji, ale również rozwijania kultury dzielenia się, solidarności – mówił, gratulując uczniom, biskup płocki Piotr Libera.
Mazowiecka wicekurator oświaty Katarzyna Góralska, przekazując prymusom gratulacje, zwracała uwagę na to, by nie zapominali o pielęgnowaniu swoich uzdolnień, ciągłym rozwijaniu swoich twórczych osobowości. – Aby coś w życiu osiągnąć, trzeba po pierwsze w siebie uwierzyć. Ale potrzebna jest również ogromna praca i samodyscyplina. Wasza obecność w tym miejscu, na takiej uroczystości pokazuje, że potrafiliście w sobie te wartości wyrobić i że jesteście najlepsi.
Słowa uznania i podziękowania popłynęły w stronę rodziców i nauczycieli. Ich życzliwość i wsparcie są nie do przecenienia. To oni mają ogromny udział w odkrywaniu twórczych osobowości młodzieży, co w roku ogłoszonym przez ministra edukacji rokiem odkrywania talentów nabiera szczególnego wyrazu.
rad

Zobacz kolejny artykuł

Koniec roku w DELTAKLUBIE

Jak zawsze ciekawie i widowiskowo zakończyli rok szkolny uczestnicy zajęć odbywających się w ramach DELTAKLUBU …

30 lat przedszkola

Jubileusz 30-lecia świętowali nauczyciele i przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 37 „Tęcza” w Płocku. Z …