Stypendia od Orlenu dla najzdolniejszych uczniów

Już po raz dziesiąty uczniowie z Płocka i powiatu płockiego mogą starać się o stypendium Fundacji „ORLEN – DAR SERCA”. Nabór wniosków ruszył 15 października. W tegorocznej edycji programu uczniowie mogą ubiegać się o stypendia naukowe i sportowe oraz stypendia dla uczniów zaangażowanych społecznie.
O stypendia mogą ubiegać się uczniowie, którzy mieszkają na terenie Płocka lub powiatu płockiego, legitymują się osiągnięciami sportowymi, naukowymi lub wyróżniający się zaangażowaniem społecznym oraz wysoką średnią. Program kierowany jest do uczniów szkół średnich oraz klas 3 gimnazjum. Wysokość miesięcznego stypendium dla uczniów szkół średnich wynosi 300 zł, natomiast dla uczniów klas 3 gimnazjów – 200 zł.
Nowością w tym roku jest podział programu stypendialnego na trzy segmenty: naukowy, sportowy i społeczny. Stypendium naukowe skierowane jest do uczniów ze średnią minimum 4,7. Sportowcy muszą pochwalić się szczególnymi osiągnięciami sportowymi i średnią co najmniej 4,0. Natomiast uczniowie szczególnie zaangażowani społecznie, np. w wolontariat na rzecz organizacji pozarządowej – 4,5. Uczeń sam wybiera, o które stypendium będzie się ubiegał.
Formularze aplikacyjne oraz regulamin konkursu dostępne są już na stronie Fundacji. Aplikacje on-line składać można do 9 listopada, natomiast do 13 listopada na adres Fundacji należy przesłać wersję papierową wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.
Stypendia otrzymają uczniowie, którzy w procesie rekrutacji zdobędą najwyższą liczbę punktów. Lista laureatów zostanie opublikowana na początku grudnia. W dotychczasowych dziewięciu edycjach programu Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” wsparła finansowo edukację blisko tysiąca pięciuset uczniów z Płocka i powiatu płockiego.

Opr. (t)

Zobacz kolejny artykuł

Książkowy maraton w Bibliotece Pedagogicznej

Uwielbiają czytać, książki obowiązkowo zabierają ze sobą w podróże. Jak sami mówią, są stworzeni do …