Od stycznia zmiana w SP 24

W Szkole Podstawowej Specjalnej nr 24 w Płocku od stycznia zmienia się dyrekcja. Dotychczasowa dyrektor Sylwia Kaczkowska odeszła na emeryturę. Z takiej możliwości skorzystała także wicedyrektor szkoły Elżbieta Wiśniewska-Wałaszewska.
Od początku stycznia, zgodnie z zarządzeniem prezydenta Płocka, obowiązki dyrektora w SP 24 pełni dotychczasowy nauczyciel Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 24 Radosław Witkowski. Prezydent powierzył pełnienie obowiązków do 31 sierpnia 2018 roku.
Odchodząca na emeryturę dyrektor Sylwia Kaczkowska jest nauczycielem dyplomowanym. Podczas swojej ponad 25-letniej pracy pedagogicznej systematycznie doskonaliła wykształcenie zawodowe. Dzięki jej inicjatywie od 2007 roku przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Płocku zostały powołane Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, które obejmują terapią dzieci od chwili urodzenia aż do momentu podjęcia przez nie nauki w szkole. Dzięki zaangażowaniu władz miasta i Sylwii Kaczkowskiej placówka otrzymała w 2015 roku nową siedzibę, zapewniającą komfortowe i bezpieczne warunki dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Funkcję dyrektora szkoły pełniła od 1 września 2006 roku. – Z dniem 2 stycznia 2018 roku na prośbę pani dyrektor została rozwiązana umowa o pracę w związku z przejściem na świadczenie kompensacyjne – słyszymy w biurze prasowym Urzędu Miasta Płocka.
Również wicedyrektor Elżbieta Wiśniewska-Wałaszewska 2 stycznia złożyła pismo o rozwiązanie umowy w związku z zamiarem przejścia na świadczenie kompensacyjne.

rad

Zobacz kolejny artykuł

Koniec roku w DELTAKLUBIE

Jak zawsze ciekawie i widowiskowo zakończyli rok szkolny uczestnicy zajęć odbywających się w ramach DELTAKLUBU …

30 lat przedszkola

Jubileusz 30-lecia świętowali nauczyciele i przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 37 „Tęcza” w Płocku. Z …