Najnowsze informacje

Studenci wymieniają się doświadczeniami

Już po raz czwarty odbyło się na Politechnice Warszawskiej w Płocku seminarium naukowe. Spotkanie zorganizowało Studenckie Centrum Nauki. W seminarium wzięli udział członkowie kół naukowych, studenci i pracownicy Politechniki Warszawskiej, a także uczniowie i nauczyciele szkół średnich oraz zaproszeni goście.
Studenckie Centrum Nauki skupia koła naukowe działające m.in. w obszarach chemii, mechaniki, budownictwa, inżynierii środowiska i ekonomii. Coroczne seminarium naukowe jest jedną z form realizacji zasadniczego celu i idei działalności Studenckiego Centrum Nauki i służy integracji studenckiej działalności naukowej, ułatwieniu wymiany informacji i promocji oraz współpracy przy realizacji interdyscyplinarnych projektów również ze studentami innych uczelni i uczniami płockich szkół średnich.
Tegoroczne seminarium rozpoczęła prezentacja projektu „Pyramid Hunters” realizowanego przez uczniów LO im. Marszałka St. Małachowskiego, których opiekunem jest wykładowca Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku dr hab. Janusz Kempa. Projekt ten został nagrodzony w konkursie BEAM LINE FOR SCHOOLS 2016 CERN, a uczniowie po sukcesie w Szwajcarii mieli teraz okazję zaprezentować go przed studentami Politechniki Warszawskiej. W tej części seminarium uczestnicy mieli też szansę poznać możliwości zastosowania światłowodowych łączy telemetrycznych w badaniach laboratoryjnych, o czym opowiadał dr inż. Sławomir Torbus z Politechniki Warszawskiej. Dowiedzieli się też z prezentacji studentów warszawskiego Koła Naukowego Inżynierii Chemicznej i Procesowej, jak można wykorzystać algi w zastosowaniach przemysłowych.
W drugiej części Seminarium „Nauka z pasją” odbyły się prezentacje kół naukowych działających w ramach Studenckiego Centrum Nauki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Studenci zaprezentowali roczną działalność: Koła Naukowego Budownictwa KONSTRUKTOR, Koła Naukowego SONDA, Płockiego Naukowego Koła Chemików, Koła Naukowego Inżynierii Środowiska, Studenckiego Forum BCC oraz Koła Naukowego Mechaników ROTOR. Uczestnicy seminarium poznali między innymi to, jak powstawał Skwerek Studencki zrealizowany przez członków Koła Naukowego Budownictwa dla uczczenia 50-lecia Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku, jak w prosty sposób można zbudować układy sterujące do urządzeń powszechnego użytku i maszyn oraz jak przebiegała realizacja kilku projektów naukowych i edukacyjnych kół naukowych działających na Politechnice Warszawskiej w Płocku. We wszystkich prezentowanych projektach można było zauważyć duże zaangażowanie naukowe studentów i umiejętność wykorzystania w praktyce wiedzy zdobywanej na uczelni.
Po sesji w siedzibie Studenckiego Centrum Nauki uczestnicy mieli możliwość wymiany opinii, spostrzeżeń, bliższego poznania uczestników seminarium i dyskusji o dalszej działalności. Organizacja Seminarium Studenckiego Centrum Nauki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku odbyła się dzięki wsparciu finansowemu PKN ORLEN S.A. (jac)

Zobacz kolejny artykuł

Koniec roku w DELTAKLUBIE

Jak zawsze ciekawie i widowiskowo zakończyli rok szkolny uczestnicy zajęć odbywających się w ramach DELTAKLUBU …

30 lat przedszkola

Jubileusz 30-lecia świętowali nauczyciele i przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 37 „Tęcza” w Płocku. Z …