Strajkują nauczyciele

Wszystkie płockie podstawówki, szkoły ponadpodstawowe, obydwie poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Młodzieżowy Dom Kultury, czyli łącznie 33 placówki przystąpiły do strajku. Dołączyło także 12 z 25 działających w mieście przedszkoli.

Jak dowiedzieliśmy się w wydziale informacji miejskiej UMP, w poniedziałek rano (8 kwietnia), czyli w pierwszym dniu strajku, w SP nr 15 nie było żadnego ucznia. Tak samo jest w Zespole Szkół Ekonomiczno-Kupieckich. W większości szkół jest kilku lub kilkunastu uczniów, w niektórych kilkadziesiąt. – Najwięcej uczniów stawiło się do Zespołu Szkół nr 3 (130 uczniów). Łącznie w tych placówkach strajkuje prawie 90 proc. nauczycieli. W szkołach uczniowie mają zapewnione zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, w niektórych mogą się też odbywać zajęcia dydaktyczne – informowała o sytuacji w płockich szkołach Alina Boczkowska, kierownik referatu informacji miejskiej UMP.
Z 25 miejskich przedszkoli do strajku przystąpiło 12. Łącznie strajkuje w nich ok. 80 proc. nauczyciel (na 209 ogólnej liczby nauczycieli w tych placówkach do strajku przystąpiło 167). W pięciu przedszkolach, tj. nr 8, 9, 10, 16, 27 zajęcia zostały zawieszone. W pozostałych siedmiu nie przystąpiło do strajku po kilku nauczycieli (łącznie jest ich 41). W tych przedszkolach w poniedziałek była mniejsza liczba dzieci i ci nauczyciele zapewniają im opiekę. Łącznie w poniedziałek w tych przedszkolach było 217 dzieci.

Reklama

Jak mówił Roman Siemiątkowski, zastępca prezydenta Płocka ds. polityki społecznej, miasto przygotowywało się do tego, że 8 kwietnia w placówkach oświatowych może rozpocząć się strajk. – Powołaliśmy kilkunastoosobowy zespół kryzysowy, który będzie wspierał dyrektorów placówek w poradzeniu sobie z tą sytuacją. W skład zespołu wchodzą pracownicy Urzędu Miasta i przedstawiciele miejskich jednostek organizacyjnych – mówił Roman Siemiątkowski.

Pomogą Książnica, MOPS, POKiS
Gotowość przyjęcia dzieci i młodzieży oraz zorganizowania dla nich zajęć zadeklarowały jednostki organizacyjne miasta, np. Książnica Płocka w swojej głównej siedzibie i filiach może poprowadzić zajęcia dla około 400 uczniów.

Teresa Radwańska-Justyńska
fot. D. Ossowski

Zobacz kolejny artykuł

Tysiąc uczniów w lidze przedmiotowej

Prawie tysiąc najzdolniejszych uczniów wystartowało w tegorocznej edycji ligi przedmiotowej organizowanej dla gimnazjalistów i uczniów …