Jak się uczyć, to z pasją

Po raz piąty Studenckie Centrum Nauki na Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku zaprosiło do udziału w Seminarium ,,Nauka z pasją”. Studenci zaprezentowali i podsumowali swoje naukowe projekty oraz dyskutowali o planach na przyszłość.
W seminarium wzięli udział członkowie kół naukowych, studenci i pracownicy Politechniki Warszawskiej oraz zaproszeni goście. Studenckie Centrum Nauki skupia koła naukowe działające m.in. w obszarach chemii, mechaniki, budownictwa, inżynierii środowiska i ekonomii. Coroczne seminarium naukowe jest okazją do zaprezentowania naukowych działań studentów, ale także do integracji studenckiej działalności naukowej. – Możemy wymieniać informacje, promować naszą działalność naukową, pokazać, jak wygląda współpraca przy realizacji interdyscyplinarnych projektów również ze studentami innych uczelni i uczniami płockich szkół średnich – mówią studenci ze Studenckiego Centrum Nauki na Politechnice.
Tegoroczne seminarium rozpoczął dr inż. Marcin Koper, kierownik projektu w Biurze Realizacji Inwestycji Majątkowych PKN ORLEN S.A. i absolwent płockiej uczelni, który zaprezentował referat ,,Budowa elektrowni gazowo-parowej na terenie PKN ORLEN S.A. w Płocku”. Po wykładzie głos zabrali studenci z Komisji Zagranicznej Samorządu Studentów, którzy przedstawili informacje nt. mobilności studenckiej i możliwości współpracy kół naukowych z ośrodkami zagranicznymi.
Druga część seminarium ,,Nauka z pasją” była poświęcona prezentacji kół naukowych działających w ramach Studenckiego Centrum Nauki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. O tym, co się działo przez cały rok mówili studenci z Koła Naukowego Budownictwa KONSTRUKTOR, Koła Naukowego SONDA, Płockiego Naukowego Koła Chemików, Koła Naukowego Inżynierii Środowiska, Studenckiego Forum BCC, Koła Naukowego Mechaników ROTOR. Zaprezentowali, jak przebiegały prace przy realizacji grantów rektorskich, jak koła współpracowały ze szkołami średnimi oraz jak przebiegały projekty naukowe i edukacyjne. Studenci zwracali uwagę na to, że udział i możliwość realizowania poszczególnych projektów to połączenie pasji i wykorzystania w praktyce wiedzy zdobywanej na uczelni.
Organizacja Seminarium Studenckiego Centrum Nauki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku odbyła się dzięki wsparciu finansowemu PKN ORLEN S.A.

rad

Zobacz kolejny artykuł

Certyfikaty dla matematycznych prymusów

Sześćdziesięciu pasjonatów nauk ścisłych ze szkół płockich i powiatu płockiego odebrało certyfikaty ukończenia zajęć warsztatowych …