Setne urodziny „Jedynki”

Najstarsza płocka szkoła podstawowa, mająca za patronów braci Jeziorowskich, świętowała w czwartek jubileusz stulecia. Były wspomnienia, podziękowania, nagrody i muzyczne niespodzianki przygotowane dla gości, wśród których byli oczywiście absolwenci szkoły, przedstawiciele miasta, rodziny patronów szkoły Braci Jeziorowskich, przyjaciele szkoły.
Czwartkowe spotkanie to okazja do przypomnienia, jak wędrowała szukając ostatecznie siedziby przy ulicy Vuka Karadzica szkoła. Jak się zmieniała, wspierała swoich jugosłowiańskich przyjaciół, czy wreszcie osoby poszkodowane w wielkiej powodzi, która miała miejsce w Płocku w 1981 roku. A wtedy szkolne sale na kilkanaście dni zamieniły się w mieszkania dla rodzin, które straciły domy w powodzi.
Słowa podziękowania dla nauczycieli, rodziców i uczniów przekazał zastępca prezydenta Płocka Roman Siemiątkowski, który wręczył nagrody nauczycielom. – Dziękuję wszystkim nauczycielom, byłym i obecnym, za wspaniałą pracę i trud włożony w wychowywanie młodych pokoleń. Do słów podziękowania za kultywowanie pamięci o przodkach dołożyli się przedstawiciele rodziny patronów szkoły, Irena i Zbigniew Jeziorowscy.
Absolwenci i obecni uczniowie „Jedynki” mówili, że jubileusz szkoły to czas wspominania szkoły i odnawiania przyjaźni.

Od Kolegialnej do Vuka Karadzica
Przypomnijmy, że w obecnym budynku szkoła działa od 1967 roku. Wcześniej, jak podają szkolne źródła, Szkoła Podstawowa nr 1 mieściła się w powojennym budynku usytuowanym przy ulicy Kolegialnej. 4 września 1967 r. oddano do użytku nową szkołę, mieszczącą się w centrum miasta przy ulicy Królewieckiej (dziś pasaż Vuka Karadzica – nastąpiła zmiana nazwy ulicy). Miała ona być jedną z pierwszych szkół objętych dziesięcioletnią edukacją. Klucze do nowej szkoły odebrał ówczesny kierownik placówki J. Jabłoński.
Rok później, 8 czerwca 1968 r. Franciszek Dorobek i Bronislav Ćirlić wystąpili z propozycją nadania szkole imienia Vuka Karadzica. W ten sposób została zapoczątkowana współpraca z ówczesną Jugosławią. W „Jedynce” gościli pisarze, poeci, przedstawiciele ambasady jugosłowiańskiej, organizowano wystawy malarstwa i fotografiki. W ramach współpracy z zaprzyjaźnionym miastem Loznicą uczniowie „Jedynki” uczyli się dwa razy w tygodniu na zajęciach fakultatywnych języka serbo-chorwackiego oraz geografii i historii Jugosławii w Szkole Podstawowej nr 1. Płocko-jugosłowiańska współpraca zaowocowała także nadaniem imienia płockiego poety Władysława Broniewskiego jednej z jugosłowiańskich szkół.

Pomagali powodzianom
Relacje i współpraca zostały przerwane na kilka lat w czasie wojny na terenie Jugosławii. Ale nauczyciele i uczniowie SP 1 w tym czasie wspierali swoich przyjaciół organizując zbiórki dla potrzebujących. Kontakty odnowiono w 1988 roku, kiedy to w Płocku gościła delegacja jugosłowiańskiej ambasady.
Pomoc dla Jugosławii to nie jedyna akcja organizowana w szkole. Znalazły tu schronienie rodziny poszkodowane podczas powodzi w 1981 roku. Jak wspominają dawni nauczyciele, wówczas klasy pełniły rolę mieszkań. W szkolnej stołówce była wielka jadalnia dla powodzian. A nauczyciele i dyrekcja pełnili całodobowe dyżury, opiekując się poszkodowanymi.

Opr. rad
fot. UMP

Zobacz kolejny artykuł

Certyfikaty dla matematycznych prymusów

Sześćdziesięciu pasjonatów nauk ścisłych ze szkół płockich i powiatu płockiego odebrało certyfikaty ukończenia zajęć warsztatowych …