Przenosiny odroczone

Kwestia przenosin Centrum Kształcenia Ustawicznego stanęła na forum połączonych komisji Rady Miasta. Rajcy wysłuchali argumentów CKU, dlaczego jednostka ta nie chce tych przenosin, i zarządu miasta, dlaczego warto to zrobić. Dowiedzieli się też, że ewentualne przenosiny nie nastąpią
1 lutego, ale 1 września przyszłego roku.
Opuszczenie przez CKU budynku przy al. Piłsudskiego i przeniesienie się do siedziby Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości na ul. Padlewskiego wzbudza emocje od kilku tygodni. Ten pomysł zrodził się w płockim ratuszu w związku ze zmianami dotyczącymi szkolnictwa zawodowego, które mają obowiązywać od września przyszłego roku. Zakładają m.in. wygaszanie niektórych typów szkół. W dużej mierze dotyczy to szkół dla dorosłych, a takie prowadzi CKU. Ratusz doszedł więc do wniosku, że w Centrum będzie mniej uczniów, podobnie jak w ZSUiP, bo tam też znikną niektóre klasy, więc przeprowadzka CKU na Padlewskiego będzie ekonomiczna. Miała nastąpić 1 lutego.
Ale CKU nie chce się przenosić. Zdaniem dyrekcji, pracowników i słuchaczy Centrum wszystko zmierza do połączenia szkół i likwidacji CKU. Zastępca prezydenta Roman Siemiątkowski stwierdził, że o likwidacji nie ma mowy. – Proszę państwa, mówimy o przeniesieniu CKU na ul. Padlewskiego i tylko o tym – mówił do radnych i licznego grona publiczności zgromadzonej w auli ratusza.
Jednak to stwierdzenie nie przekonało osób z CKU. – Jesteśmy bardzo specyficzną placówką. Jest to szkoła dla dorosłych, ale mamy uczniów, którzy nie są dorośli, chociażby w gimnazjum. To prawda, że niektóre szkoły będą wygaszane, ale można przypuszczać, iż zwiększy się zainteresowanie liceum ogólnokształcącym. Nasza szkoła istnieje od 20 lat. Jak możemy staramy się pozyskiwać pieniądze np. na drobne remonty. Zajmujemy 16 sal i prosimy, żebyście państwo zostawili nam te 16 sal – apelowała Maria Górecka, dyrektor CKU.
Mówiła również, że nie wyobraża sobie, aby zajęcia w gimnazjum, do którego uczęszczają teraz 104 osoby, a wśród nich np. matki samotnie wychowujące dzieci, zaczynały się o godz. 15. Jej zdaniem tak będzie, gdy CKU przeniesie się na Padlewskiego. – Widzę determinację CKU w obronie szkoły, a z drugiej strony determinację ratusza, żeby ją zlikwidować. Jeśli zajęcia w gimnazjum będą rozpoczynać się o godz. 15, to wiadomo, że uczniowie będą rezygnować, a wtedy będą zwalniani nauczyciele. A to prowadzi do likwidacji CKU – stwierdził radny Mirosław Milewski.
Zarówno zastępca prezydenta Roman Siemiątkowski, jak i sam prezydent Andrzej Nowakowski, który pojawił się na spotkaniu, podkreślali, że nie ma mowy o likwidacji CKU. – Chodzi nam raczej o rozwój szkoły – mówił Roman Siemiątkowski. Zdaniem prezydentów przenosiny na ul. Padlewskiego znacznie poprawią jakość kształcenia, bazę dydaktyczną szkoły i pozwolą na łatwiejsze inwestowanie środków w jednym miejscu. Nie ukrywali również, że chodzi o racjonalizację wydatków na płocką oświatę. – Jeśli chodzi o początek zajęć dla gimnazjalistów, to wcale nie jest przesądzone, że będą się zaczynały o godz. 15. To sprawy, które można uzgodnić. I trzeba do nich podchodzić indywidualnie, bo może będą tacy, którym ta godzina odpowiada – stwierdził Roman Siemiątkowski.
Radni chcieli też wiedzieć, co ewentualnie stanie się z budynkiem przy al. Piłsudskiego po przeniesieniu CKU. Czy zostanie on np. sprzedany czy może przeniesie się do niego któryś z oddziałów Urzędu Miasta. – Zastanawiamy się, jakie może być przeznaczenie budynku po przeniesieniu, podkreślam przeniesieniu, a nie likwidacji, CKU na ul. Padlewskiego – stwierdził jedynie prezydent Andrzej Nowakowski.
Apelował też do radnych, aby ci podejmując decyzję w tej sprawie przede wszystkim kierowali się dobrem uczniów obu szkół. Rajcy będą mieli trochę czasu na zastanowienie. Bo zgodnie z sugestią rady pedagogicznej ZSUiP, aby przenosiny odłożyć do 1 września, właśnie taką datę prezydent będzie rekomendował radnym przy podejmowaniu decyzji.    (gsz)

Zobacz kolejny artykuł

Bieg po wiedzę

13 drużyn ze świetlic środowiskowych i osiedlowych wzięło udział w „Biegu po wiedzę”. To kolejna …

Stany okiem Małachowiaka

O ten wyjazd walczyło ponad dwa tysiące uczniów z całej Polski. – Kiedy w drugim …