Prorektor Janusz Zieliński w Złotej Księdze Absolwentów

Prorektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński, w dniu obchodów Święta Politechniki Warszawskiej (15 listopada), podczas uroczystej Gali został uhonorowany wpisem do Złotej Księgi Absolwentów Politechniki Warszawskiej i statuetką.
Grono laureatów Złotej Księgi Absolwentów Politechniki Warszawskiej jest niewielkie. Profesor Janusz Zieliński jest pierwszą osobą z Płocka, która otrzymała tak zaszczytne wyróżnienie.
Wpis i statuetka to szczególne wyróżnienie dla ludzi mogących poszczycić się wybitnymi osiągnięciami zawodowymi i społecznymi, którzy przyczyniają się do rozsławiania dobrego imienia absolwentów Politechniki Warszawskiej.
Prof. Janusz Zieliński od ukończenia studiów w Politechnice Warszawskiej do chwili obecnej jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Filii w Płocku.
Był prodziekanem Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w kadencji 1996-1999 oraz dziekanem Wydziału i prorektorem Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku w latach 1999-2005 oraz 2012-2016. Został wybrany dziekanem i prorektorem na kadencję 2016-2020. Od 1999 roku jest nieprzerwanie członkiem Senatu, a od 2005 roku kierownikiem Zakładu Tworzyw Sztucznych.
Od 2001 roku jest profesorem tytularnym, a od 2005 roku profesorem zwyczajnym PW. Jest autorem bądź współautorem ponad 500 opracowań, w tym 8 monografii, 2 skryptów, 142 publikacji, 225 referatów i komunikatów na konferencjach międzynarodowych i krajowych, 21 patentów oraz ponad 90 recenzji wydawniczych książek, publikacji, prac naukowych.
W ramach prowadzonych badań naukowych współpracuje z jednostkami zagranicznymi i krajowymi, a zwłaszcza ze środowiskiem przemysłu. Jest współautorem ponad 122 opracowań naukowo-badawczych, w tym 8 wdrożeń wielkoprzemysłowych.

rad
fot. PW

Zobacz kolejny artykuł

Certyfikaty dla matematycznych prymusów

Sześćdziesięciu pasjonatów nauk ścisłych ze szkół płockich i powiatu płockiego odebrało certyfikaty ukończenia zajęć warsztatowych …