Po naukę na Oxford

Zespół Szkół Technicznych w Płocku realizuje projekt „Mobilność kadry edukacji szkolnej” pt. „Nauka nie ma końca” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+. Dzięki temu nauczycielki języka angielskiego Agata Gazda i Aleksandra Jaskuła odbyły szkolenie ICT pt. „Technology in the Classroom” w Oxfordzie (Wielka Brytania).
Wyjazd do Wielkiej Brytanii i udział w projekcie „Mobilność kadry edukacji szkolnej” pozwolił nauczycielkom z „Siedemdziesiątki” na rozwinięcie wielu umiejętności. Nauczyły się praktycznie używać nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem technologii, porozumiewania się w języku angielskim. Podniosły także kompetencje zawodowe oraz rozwinęły swoje umiejętności interpersonalne, społeczne i kulturowe.
– Uczestnicząc w kursie miałyśmy możliwość doskonalenia znajomości języka akademickiego oraz zapoznania się z elementami współczesnego języka potocznego i lokalnego dialektu. Codzienne zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanego nauczyciela. Pobyt w Oxfordzie nie tylko rozwinął nasze kompetencje językowe, umiejętności korzystania z nowinek technologicznych, ale też stworzył szansę na bliższe poznanie życia społeczno-politycznego Anglików, ich kultury, historii oraz tradycji. Podczas pobytu zwiedziłyśmy wiele ciekawych miejsc w Oxfordzie oraz w Londynie, poznałyśmy najważniejsze zabytki oraz zasmakowałyśmy specjałów kulinarnych – wspomina Agata Gazda.
Aleksandra Jaskuła dodaje: – Wynikiem udziału w projekcie jest eskalacja satysfakcji zawodowej. Dzięki zdobytej wiedzy na temat efektywnego wykorzystywania nowoczesnych technologii na zajęciach lekcyjnych będziemy mogły wcielać je w swą codzienną pracę.
Obie nauczycielki wróciły do Płocka zmotywowane do kontynuowania procesu rozwijania swoich umiejętności i uczestniczenia w innych działaniach odbywających się w ramach programu Erasmus+.
– Zamierzamy przede wszystkim podzielić się zdobytą wiedzą oraz umiejętnościami ze społecznością szkolną i lokalną między innymi na zajęciach dydaktycznych, spotkaniach z rodzicami, zebraniach rady pedagogicznej, wystawach zgromadzonych informacji o Oxfordzie oraz w mediach i portalach społecznościowych – zapewniają.

Jol.
fot. archiwum nauczycielek

Zobacz kolejny artykuł

Chcesz zdać maturę z chemii? Poucz się jej na Politechnice

Licealiści, którzy chcą zdawać maturę z chemii, mają okazję przygotować się pod okiem studentów z …

Hymn na tysiąc głosów

W piątek, punktualnie o godzinie 11.11, wszyscy uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Centrum Edukacji odśpiewali …