Płockie szkoły w rankingu Perspektyw

Trzy płockie licea: Małachowianka, III LO, Jagiellonka i jedno płockie technikum Zespołu Szkół Centrum Edukacji znalazły się w najnowszym rankingu Perspektyw. W tym roku był on przygotowywany już po raz XXI. Płockie szkoły zdecydowanie poprawiły w nim swoją pozycję.
Przypomnijmy, że o wyniku liceów ogólnokształcących w rankingu decydowała ocena przyznawana za sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. A w technikach dodatkowo także wyniki egzaminów zawodowych. Szkołom maksymalnie można było przyznać 100 punktów. W Rankingu 2019 analizowano wyniki 2126 liceów ogólnokształcących oraz 1731 techników (bez szkół dla dorosłych). Opublikowano wykaz 1000 najlepszych liceów i 500 najlepszych techników.
Jak wypały w tegorocznym rankingu płockie szkoły? Liceum Małachowskiego zajęło 106 lokatę (w ubiegłym roku szkoła była na 115 miejscu, w roku 2017 było to miejsce 110, a w 2016 – 100). Na 267 miejscu jest III Liceum Ogólnokształcące im. M. Dąbrowskiej. I tu również jest lepszy wynik niż przed rokiem. Bo w 2018 roku III LO było na na 285 miejscu (w roku 2017 było to miejsce 314, a w roku 2016 – 306). Do rankingu w tym roku po rocznej przerwie powróciło Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły – szkoła jest na 392 miejscu. W roku 2018 Jagiellonka była na miejscu powyżej 500, w roku 2017 – na miejscu 373.
Jak co roku szkoły oceniane były także pod względem wyniku maturalnego. Tu Małachowianka jest na 105 miejscu, a III LO na miejscu 261. W rankingu przygotowana jest lista szkół ocenianych pod względem wyniku olimpijskiego. Tu na 200 szkół, Małachowianka, jako jedyna płocka szkoła jest na 185 miejscu. W tegorocznym rankingu uwzględniono 54 olimpiady krajowe oraz 14 olimpiad międzynarodowych.
W zestawieniu techników spośród szkół płockich obecne jest technikum Zespołu Szkół Centrum Edukacji na 25 miejscu (w ubiegłym roku było na 128 miejscu). Szkoła ma 4 miejsce w rankingu wojewódzkim i 35 w rankingu maturalnym.

rad
fot. D. Ossowski

Zobacz kolejny artykuł

Certyfikaty dla matematycznych prymusów

Sześćdziesięciu pasjonatów nauk ścisłych ze szkół płockich i powiatu płockiego odebrało certyfikaty ukończenia zajęć warsztatowych …