Płocka „trójka” ma 100 lat

Wszystko zaczęło się w budynku po koszarach wojskowych przy ulicy Dobrzyńskiej. Szkołą imienia Królowej Jadwigi kierowała Maria Detry, jej pierwsza szefowa. Jak można wyczytać w historycznych zapiskach: „Szkoła szczyciła się wspaniałą kadrą nauczycielską oraz wysokim poziomem nauczania. Placówka posiadała także swój sztandar”. Po wojnie to Szkoła Podstawowa nr 3 w Płocku odrodziła się jako jedna z pierwszych. W tym roku przypada setna rocznica jej działalności.
W Płocku początki pracy tej plaówki przypadają na rok szkolny 1918/1919. Pierwszym kierownikiem była Maria Detry, a po jej śmierci kierownictwo objął Andrzej Zmysłowski. Funkcję tę pełnił do 1939 roku. 21 lutego 1945 roku po wyzwoleniu Płocka, ta szkoła, jako jedna z pierwszych odrodziła się na nowo. Z upoważnienia Inspektoratu Szkolnego Tadeusz Filipowicz zaczął organizować Szkołę Podstawową nr 3. Początkowo „trójkę” zlokalizowano przy ulicy Kolegialnej 19. Ale ta siedziba była jednym z wielu punktów, w których działała. Często nauczyciele i uczniowie przenosili się do nowego lokalu. Przez chwilę szkoła mieściła się w dzierżawionym budynku Seminarium Duchownego przy ulicy Nowej 2 (obecnie arcybiskupa Jana Antoniego Nowowiejskiego). Potem w dwóch pomieszczeniach o charakterze tymczasowym: w gmachu filii Politechniki Warszawskiej w Płocku przy ulicy Łukasiewicza 17 oraz w budynku Technikum Elektrycznego przy ulicy Gwardii Ludowej 7. Uczniowie przynależący do tej szkoły zostali przeniesieni ze szkół miasta Płocka w liczbie 550. Dyrektorem szkoły został Wojciech Wojnarowski, a jego zastępcą Danuta Naworska. W powstałej szkole utworzono 18 oddziałów, a rada pedagogiczna liczyła 22 osoby.
Szansa na własną docelową siedzibę pojawiła się jesienią 1978 roku.

rad
fot. D. Ossowski

Zobacz kolejny artykuł

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku kończy 20 lat

W 1999 roku zaczynali od pięciu specjalności kształcenia ze 162 studentami. Już rok później powstały …