Płocka jedynka ma sto lat!

Na czwartek, 12 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 1 w Płocku zaplanowane są obchody stulecia szkoły. Będą wspomnienia, historyczne ciekawostki i rozmowy absolwentów „Jedynki”. A w czerwcu – piknik absolwentów.
Jubileuszowe obchody rozpocznie o godzinie 10.30 msza święta w parafii św. Bartłomieja w Płocku. W południe uczestnicy jubileuszowego spotkania zaczną w szkole oficjalną część. Kontynuacją obchodów będzie zaplanowany na 23 czerwca (sobota) piknik absolwentów i osób związanych ze szkołą. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18.00 na terenie Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych przy placu Dąbrowskiego 2a. Do udziału w czerwcowym spotkaniu, organizowanym po raz pierwszy dla absolwentów „Jedynki”, zaprasza organizująca piknik rada rodziców, działająca przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Braci Jeziorowskich.
Osoby wybierające się na spotkanie już mogą robić wpłaty w wysokości 65 zł od osoby na konto rady rodziców: Bank Pocztowy S.A. Nr konta: 93 1320 1104 2973 7303 2000 0001. W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko oraz przeznaczenie wpłaty.

Od Kolegialnej do Vuka Karadzica
W obecnym budynku szkoła działa od 1967 roku. Wcześniej, jak podają szkolne źródła, Szkoła Podstawowa nr 1 mieściła się w powojennym budynku usytuowanym przy ulicy Kolegialnej. 4 września 1967 r. oddano do użytku nową szkołę, mieszczącą się w centrum miasta przy ulicy Królewieckiej (dziś Pasaż Vuka Karadzica – nastąpiła zmiana nazwy ulicy). Miała ona być jedną z pierwszych szkół objętych dziesięcioletnią edukacją. Klucze do nowej szkoły odebrał ówczesny kierownik placówki J. Jabłoński. Jednopiętrowa szkoła miała 16 klaso-pracowni, świetlicę, bibliotekę, salę gimnastyczną, stołówkę, gabinet lekarski.
Rok później, 8 czerwca 1968 r., Franciszek Dorobek i Bronislav Ćirlić wystąpili z propozycją nadania szkole imienia Vuka Karadzicia. W ten sposób została zapoczątkowana współpraca. W „Jedynce” gościli pisarze, poeci, przedstawiciele ambasady jugosłowiańskiej, organizowano wystawy malarstwa i fotografiki. Także w wakacje trwała współpraca, bo był to czas spotykania się i wymiany uczniów. Co roku do Płocka przyjeżdżała delegacja jugosłowiańskich szkół, a do Loznicy wyjeżdżała młodzież z Płocka. W ramach współpracy z zaprzyjaźnionym miastem Loznicą uczniowie „Jedynki” uczyli się dwa razy w tygodniu na zajęciach fakultatywnych języka serbsko-chorwackiego oraz geografii i historii Jugosławii w Szkole Podstawowej nr 1. Zajęcia te prowadziła absolwentka slawistyki mgr Elżbieta Jacewicz. Płocko-jugosławiańska współpraca zaowocowała także nadaniem imienia płockiego poety Władysława Broniewskiego jednej z jugosławiańskich szkół.

Klasy zamienione były na mieszkania
Relacje i współpraca zostały przerwane na kilka lat w czasie wojny na terenie Jugosławii. Ale nauczyciele i uczniowie SP 1 w tym czasie wspierali swoich przyjaciół, organizując zbiórki dla potrzebujących. Kontakty odnowiono w 1988 roku, kiedy to w Płocku gościła delegacja jugosławiańskiej ambasady. Pomoc dla Jugosławii to nie jedyna akcja organizowana w szkole. Tu znalazły schronienie rodziny poszkodowane podczas powodzi w 1981 roku. Jak wspominają dawni nauczyciele, wówczas klasy pełniły rolę mieszkań. W szkolnej stołówce była wielka jadalnia dla powodzian. A nauczyciele i dyrekcja pełnili całodobowe dyżury, opiekując się poszkodowanymi. W takich warunkach szkoła funkcjonowała przez dwa tygodnie.

Opr. rad

Zobacz kolejny artykuł

Certyfikaty dla matematycznych prymusów

Sześćdziesięciu pasjonatów nauk ścisłych ze szkół płockich i powiatu płockiego odebrało certyfikaty ukończenia zajęć warsztatowych …