Pieniądze dla najlepszych

darsercaW płockim teatrze swoje akty przyznające stypendia najlepszym płockim uczniom wręczyła Fundacja „Orlen dar serca”. Otrzymały je 63 osoby. Ten program stypendialny fundacji był skierowany tylko do płocczan i został zorganizowany po raz pierwszy.
Na stypendium mogli liczyć uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Fundator postawił kilka warunków, a otrzymanie stypendium zależało od liczby zdobytych punktów. Można je było wywalczyć za średnią ocen. Jeśli wahała się między 4,5 a 4,99 uczeń dostawał punkt, trzy punkty za średnią 5-5,49, a pięć za 5,5 i wyższą. Jeśli chodzi o kryterium materialne, to na dwa punkty mogły liczyć osoby z dochodem do 800 zł na członka rodziny, a na jeden z dochodem 801-1201 zł. Dodatkowy punkt dostawali uczniowie niepełnosprawni. Za szczególne osiągnięcia na polu kultury albo sportu fundator przyznawał uczniowi od jednego do pięciu punktów. Wysokość miesięcznego stypendium dla gimnazjalisty to 250 zł, a dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 380 zł. Pieniądze będą wypłacane do czerwca przyszłego roku. PKN Orlen, główny fundator, przeznaczył na ten cel 200 tys. zł.
Do fundacji wpłynęło 98 wniosków. Wybrano 63 stypendystów. – To nie był łatwy wybór – mówił prezes fundacji Eugeniusz Kowalczyk.
– Wszyscy to grupa wspaniałych, młodych ludzi. Wierzę, że nasi stypendyści będą solą tej ziemi, tego miasta.
Wśród stypendystów 36 osób to uczniowie gimnazjów, a 27 szkół ponadgimnazjalnych. Wśród gimnazjów najliczniejszą grupę, 18 osób, stanowili uczniowie Gimnazjum nr 8. W gronie ich starszych kolegów 14 stypendystów było z Małachowianki. – Cieszymy się, że poprzez program fundacji możemy motywować stypendystów do realizacji ich pasji i dalszego rozwoju intelektualnego – stwierdził Czesław Bugaj, dyrektor wykonawczy ds. rozwoju i efektywności PKN Orlen. – Pomaganie młodzieży, zwłaszcza mieszkającej w Płocku, który ma dla koncernu znaczenie szczególne, to nasza najlepsza inwestycja. Oni przecież są przyszłością tego miasta i mam nadzieję również naszej firmy. Takie uroczystości jak dzisiaj, pokazują wartość trudu wychowawczego i edukacyjnego. Gratulacje należą się rodzicom i nauczycielom tych młodych ludzi.
GSZ

Zobacz kolejny artykuł

Fascynujące zajęcia z matematyki

Fitness dla mózgu i popisy logiki Od września rozpoczynają się wyjątkowe zajęcia matematyczne dla uczniów …

Bieg po wiedzę

13 drużyn ze świetlic środowiskowych i osiedlowych wzięło udział w „Biegu po wiedzę”. To kolejna …