Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku kończy 20 lat

W 1999 roku zaczynali od pięciu specjalności kształcenia ze 162 studentami. Już rok później powstały trzy Instytuty: Matematyki i Informatyki, Pedagogiki oraz Filologii. W 2001 roku struktura została rozszerzona o Instytut Nauk Ekonomicznych. Dziś w uczelni mającej już blisko 12 tysięcy absolwentów studiuje ponad 2139 studentów. W czwartek absolwenci, studenci i wykładowcy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku świętowali jubileusz dwudziestolecia działalności uczelni.

Wieczorna gala w płockim Teatrze Dramatycznym była czasem podziękowań i wspomnień. – Kiedy dwadzieścia lat temu pierwszy rektor PWSZ prof. Kazimierz Włodarczyk przygotowywał w pośpiechu i stresie wniosek o uruchomienie uczelni, nie spodziewał się, że tworzy podwaliny pod tak wspaniałą uczelnię, która zajdzie tak daleko – wspominał początki PWSZ jej obecny rektor prof. Maciej Słodki.
Pierwsze lata działalności to pięć specjalności kształcenia. Jak mówił podczas uroczystej gali rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej prof. Maciej Słodki, krokiem milowym było uruchomienie kształcenia w obszarze nauk o zdrowiu. W zakresie kształcenia przełomem było uruchomienie w 2014 roku pierwszych studiów magisterskich. – Bardzo dynamiczny wzrost różnych kierunków studiów nastąpił w ostatnich dwóch latach. Oferta uczelni rozszerzyła się o cztery nowe kierunki licencjackie i dwa magisterskie. Nikt się nie spodziewał, że po 20 latach uczelnia rozpoczynająca skromnie od kilku specjalności będzie kształcić w ramach jedenastu kierunków licencjackich, jednego inżynierskiego i czterech magisterskich – mówił podczas jubileuszowej gali rektor Maciej Słodki, podkreślając jednocześnie, że uczelnia ma bardzo szeroki zakres kształcenia. I jak zapowiadał na jubileuszowej gali, na tym uczelnia nie poprzestanie. W tym roku poza przekształceniem studiów pedagogicznych w jednolite studia magisterskie planowane jest uruchomienie studiów licencjackich w zakresie zarządzania, a także studia magisterskie z bezpieczeństwa wewnętrznego z administracją publiczną.
Równocześnie ze zwiększającą się liczbą studentów rosła także baza dydaktyczna uczelni. Wszystkie obiekty przeszły gruntowną modernizację. A uczelnia może pochwalić się doskonale wyposażonymi pracowniami specjalistycznymi: kosmetologicznymi, medycznymi, kosmetycznymi, logopedycznymi. W ciągu najbliższych dni zakończona zostanie budowa Centrum Symulacji Medycznej. Jak podkreślał prof. Słodki, ogromnym wsparciem w rozbudowie bazy, doposażeniu uczelni, prowadzeniu studiów pomostowych, kursów doszkalających dla kadry były fundusze unijne. Za pół roku zakończony będzie proces informatyzacji uczelni, a już w kwietniu rusza kolejny projekt związany z podnoszeniem jakości kształcenia. Do tej pory uczelnia zrealizowała projekty na kwotę ponad 33 mln zł. Minione 20 lat, to jak podkreślał rektor Słodki, to także jej rozwój naukowy. – Nasza uczelnia jest w dobrej kondycji, ale także w dobrym momencie do rozwoju naukowego. Naszymi pasjami zaraziliśmy też studentów – mówił prof. Słodki.
Jubileusz był okazją do przedstawienia planów związanych z poszerzeniem oferty kształcenia, ale także tych dotyczących zmiany nazwy uczelni. Nowa propozycja, która musi być jeszcze zaakceptowana przez ministerstwo, to Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku. Obecny na uroczystości wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podkreślał, że jest to dobra nazwa. – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa odchodzi w przeszłość. Za rok spotkamy się wszyscy w murach Mazowieckiej Uczelni Publicznej – mówił Jarosław Gowin, który podczas jubileuszowej gali wspólnie z rektorem Maciejem Słodkim i wicemarszałkiem senatu Adamem Bielanem uhonorował medalami najbardziej zasłużonych pracowników uczelni.

Teresa Radwańska-Justyńska
fot. D. Ossowski

Zobacz kolejny artykuł

Maszewo Duże. Taka będzie szkoła przyszłości?

W poniedziałek uczniowie najczęściej wybierają zadania artystyczne, żeby wdrożyć sie po weekendzie w szkolny rytm. …