Ocalić od zapomnienia

Sukces uczniów z Małachowianki
Katarzyna Dziekan i Bartłomiej Seklecki, uczniowie Małachowianki, zdobyli wyróżnienia w dziewiątej edycji konkursu „Historia i kultura Żydów polskich”.
Organizatorem konkursu była Fundacja Shalom. A że to poważny projekt, niech świadczą honorowi patroni, którymi byli Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Katedra Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Żydowski Instytut Historyczny, a także Ministerstwo Edukacji Izraela. – Zasadniczym celem konkursu jest poznanie bogatej historii i kultury żydowskiej, jej wkładu i miejsca w dziejach społeczeństwa i państwa polskiego w ciągu wieków wspólnej historii – mówi Gołda Tencer, pomysłodawczyni projektu i dyrektor Fundacji Shalom. – Zależy nam na kształtowaniu otwartości myślenia, uznania i poszanowania kultury oraz tradycji wielonarodowego państwa polskiego.
Uczniowie Małachowianki różnymi drogami dowiedzieli się o konkursie. Katarzyna Dziekan, uczennica drugiej klasy, ze strony internetowej Katedry Judaistyki UJ. – Wiedziałam, że w Płocku była przed wojną liczna społeczność żydowska i że były w niej wybitne jednostki, o których dzisiaj zapominamy – mówi. – Chociażby, kto wie, że Józef Kwiatek organizował w 1904 r. manifestację na warszawskim pl. Grzybowskim przeciwko poborowi do armii carskiej w związku z wojną z Japonią.
W swojej pracy „Kultura i obyczajowość płockich Żydów w latach 1919 – 1939”, Katarzyna Dziekan korzystała z płockich archiwaliów, opracowań dotyczących płockich Żydów, wspomnień. – Bardzo pomogła mi moja nauczycielka historii pani Beata Pietrzak – przyznaje Katarzyna Dziekan.
Od Beaty Pietrzak o konkursie dowiedział się pierwszoklasista Bartek Seklecki. On napisał pracę „Stosunki polsko–żydowskie w Gąbinie w latach 1919–1940”. – Mieszkam w Dobrzykowie i wiedziałem, że na terenie gminy Gąbin i w samym Gąbinie mieszkało dużo Żydów i postanowiłem o tym napisać – opowiada. – Pierwszym źródłem informacji była moja babcia, która jeszcze pamięta tamte czasy. Korzystałem też z materiałów Towarzystwa Miłośników Ziemi Gąbińskiej, książki ze wspomnieniami gąbińskich Żydów, szukałem informacji w bibliotekach.
Wysiłek się opłacił. Oboje zdobyli w konkursie wyróżnienia. W nagrodę dostali pendrive’y ufundowane przez Fundację Shalom, a także książki ufundowane przez ambasadę Izraela oraz Instytut Pamięci Narodowej.
GSZ

Zobacz kolejny artykuł

Certyfikaty dla matematycznych prymusów

Sześćdziesięciu pasjonatów nauk ścisłych ze szkół płockich i powiatu płockiego odebrało certyfikaty ukończenia zajęć warsztatowych …