O zarobkach w oświacie i nie tylko

Płoccy radni chcą, by prezydent miasta rozważył możliwość podniesienia pensji pracowników administracji i obsługi jednostek samorządu terytorialnego. Podwyżka miałaby wynieść 300 złotych brutto na etat i obowiązywać od stycznia przyszłego roku.
Takie decyzje zapadły podczas zorganizowanej w ubiegły czwartek nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Wcześniej, po sesji październikowej, prezydent Andrzej Nowakowski poinformował, że w projekcie przyszłorocznego budżetu została zapisana rezerwa budżetowa w kwocie 5,5 miliona złotych na podwyżki właśnie dla pracowników administracji i obsługi jednostek samorządu terytorialnego.
O powodach zwołania nadzwyczajnej sesji mówił pomysłodawca, radny Prawa i Sprawiedliwości oraz szef oświatowej ,,Solidarności”, Marek Krysztofiak. – We wrześniu złożyłem kolejną interpelację na zabezpieczenie pieniędzy na podwyżki dla pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowo-wychowawczych. Takie interpelacje składałem też w poprzednich trzech latach. Ostatnia podwyżka była w 2014 roku. Jak co roku otrzymałem odpowiedź, że mozaikowość podwyżek dla pracowników administracji i obsługi zostanie przeanalizowana podczas planowania budżetu na kolejny rok. To standardowa odpowiedź, którą otrzymuję od trzech lat. Zawsze kończyło się to tym, że podwyżek nie było – mówił Marek Krysztofiak. – Sytuacja doszła do takiego stanu, że zaczęto do mnie pisać również anonimy, zaczęto składać petycje, zbierać podpisy. Pracownicy administracji i obsługi prosili mnie o interwencję.

Zobacz kolejny artykuł

Certyfikaty dla matematycznych prymusów

Sześćdziesięciu pasjonatów nauk ścisłych ze szkół płockich i powiatu płockiego odebrało certyfikaty ukończenia zajęć warsztatowych …