Nowy prorektor w PWSZ

Przez najbliższe dwa lata Agnieszka Grażul-Luft będzie odpowiedzialna za sprawy studenckie i dydaktyczne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku. Obowiązki prorektora pełni od ubiegłego tygodnia.
Konkurs na stanowisko prorektora ds. studenckich i dydaktyki na kadencję 2016-2020 został ogłoszony po tym, jak Senat uczelni na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2018 roku odwołał z tego stanowiska dr Annę Suwalską-Kołecką. Uczelniana Komisja Konkursowa, którą tworzą członkowie Senatu Uczelni, wybrała na to stanowisko dr Agnieszkę Grażul-Luft.
Agnieszka Grażul-Luft jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Ukończyła studia magisterskie i doktoranckie na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Przez kilka lat pracowała jako dziennikarz, następnie była zatrudniona w Biurze Prasowym Urzędu Miasta Płocka. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku pracuje od 2011 roku. Jest wykładowcą, rzecznikiem prasowym Uczelni. Do dziś pełniła obowiązki prodziekana ds. studenckich i dydaktyki Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, a ponadto była kierownikiem Biura Rektora. – Moim zadaniem będzie przede wszystkim kierowanie organizacją i planowaniem procesu dydaktycznego. W zakresie nowych obowiązków jest także koordynowanie działań związanych z rekrutacją na studia, Programem Erasmus+, współpraca z samorządem studenckim i kołami naukowymi – mówi dr Agnieszka Grażul-Luft, która na uczelni pracuje jako wykładowca na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych, gdzie prowadzi zajęcia m.in. z kultury języka, retoryki, edukacji polonistycznej. Będzie także nadal pełniła funkcję rzecznika prasowego uczelni.

rad
fot. archiwum prywatne

Zobacz kolejny artykuł

Czy będzie strajk nauczycieli?

Nauczyciele w Polsce podnoszą postulaty dotyczące podniesienia ich płacy zasadniczej. Nie inaczej jest w Płocku. …