Nowy prorektor w PWSZ

Przez najbliższe dwa lata Agnieszka Grażul-Luft będzie odpowiedzialna za sprawy studenckie i dydaktyczne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku. Obowiązki prorektora pełni od ubiegłego tygodnia.
Konkurs na stanowisko prorektora ds. studenckich i dydaktyki na kadencję 2016-2020 został ogłoszony po tym, jak Senat uczelni na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2018 roku odwołał z tego stanowiska dr Annę Suwalską-Kołecką. Uczelniana Komisja Konkursowa, którą tworzą członkowie Senatu Uczelni, wybrała na to stanowisko dr Agnieszkę Grażul-Luft.
Agnieszka Grażul-Luft jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Ukończyła studia magisterskie i doktoranckie na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Przez kilka lat pracowała jako dziennikarz, następnie była zatrudniona w Biurze Prasowym Urzędu Miasta Płocka. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku pracuje od 2011 roku. Jest wykładowcą, rzecznikiem prasowym Uczelni. Do dziś pełniła obowiązki prodziekana ds. studenckich i dydaktyki Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, a ponadto była kierownikiem Biura Rektora. – Moim zadaniem będzie przede wszystkim kierowanie organizacją i planowaniem procesu dydaktycznego. W zakresie nowych obowiązków jest także koordynowanie działań związanych z rekrutacją na studia, Programem Erasmus+, współpraca z samorządem studenckim i kołami naukowymi – mówi dr Agnieszka Grażul-Luft, która na uczelni pracuje jako wykładowca na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych, gdzie prowadzi zajęcia m.in. z kultury języka, retoryki, edukacji polonistycznej. Będzie także nadal pełniła funkcję rzecznika prasowego uczelni.

rad
fot. archiwum prywatne

Zobacz kolejny artykuł

Certyfikaty dla matematycznych prymusów

Sześćdziesięciu pasjonatów nauk ścisłych ze szkół płockich i powiatu płockiego odebrało certyfikaty ukończenia zajęć warsztatowych …