Najlepiej w ogólniakach

Wyniki próbnej matury z matematyki

W Płocku średnie wyniki próbnej matury z matematyki są lepsze niż wskaźniki dla całego kraju albo województwa. Zdało ją 78,6 proc. uczniów. Zdobyli jednak tylko 49,3 proc. możliwych do uzyskania punktów. Gdyby takie wyniki powtórzyły się na majowej maturze, nie byłoby wielkich powodów do radości.
Po 26 latach matematyka wraca jako obowiązkowy przedmiot na maturę. Jaki jest matematyczny stan wiedzy uczniów, miała sprawdzić próbna matura, która odbyła się na początku listopada. Zasady były takie same jak na majowym egzaminie. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było zdobyć 50 punktów. Ci, którzy uzyskali 15 i więcej punktów, czyli co najmniej 30 proc. zaliczali sprawdzian. Niedawno poznaliśmy wyniki próbnej matury. W skali kraju egzamin zdało 76 proc. uczniów. Średni wynik uzyskany na sprawdzianie to 47,4 proc. punktów. W województwie mazowieckim te wskaźniki są lepsze. Maturę zaliczyło 77,2 proc. uczniów, a średnio uzyskali 49,4 proc. punktów.
Na Mazowszu Płockim tylko w Płocku wyniki zdawalności przewyższają średnią krajową i wojewódzką. W powiecie gostynińskim egzamin zdało 74,3 proc. uczniów (średnia punktów 42,5 proc.), w płockim ziemskim – 73,9 proc. (40,8 proc.), a sierpeckim – 63,1 proc. (42,2 proc.).
Najlepiej na próbnej maturze wypadły ogólniaki. Widać to po wynikach w płockich szkołach. W Małachowiance 100 proc. uczniów zaliczyło sprawdzian. W Jagiellonce i III LO ten wskaźnik to 99 proc. Jeśli chodzi o zdobyte punkty, to np. w Małachowiance średni wynik to 78,2 proc., a w III LO – 67 proc. – Jeśli chodzi o zdobyte punkty to wyniki windują do góry klasy matematyczne, a obniżają humanistyczne. Generalnie jesteśmy zadowoleni z wyników, ale to nie oznacza końca pracy – mówi Marek Żółtowski, wicedyrektor III LO. Jego zdaniem, majowa matura nie będzie łatwiejsza od próbnej. Podobnie uważa wicedyrektor Małachowianki Bogdan Iwański. I chociaż w jego szkole wszyscy zaliczyli sprawdzian, to przestrzega uczniów przed zbytnim optymizmem. – Ci, którzy mieli wynik w granicach 30–50 proc., zwłaszcza w klasach niematematycznych, muszą sobie zdawać sprawę, że jeszcze nie zdali matury. Czeka ich do maja sporo pracy – mówi. W niepublicznym liceum „Profesor” próbną matematykę zaliczyło 77 proc. uczniów. Średnio zdobyli 45 proc. punktów. – To nie najlepsze wyniki – przyznaje dyrektor szkoły Dorota Cichecka. – Ale wierzę, że w maju będą znacznie lepsze.
W popularnym Ekonomiku ze sprawdzianem uporało się 71 proc. uczniów (w technikum – 72 proc., w liceum profilowanym – 69 proc.). Średnio uzyskali 36 proc. punktów. – Jestem zadowolony, bo zdało 71 proc. uczniów. Jednak wynik, jaki osiągnęli, nie jest zadowalający, to taka trójka z ogonkiem – mówi dyrektor Ireneusz Szychowski.
Uczniowie dowiedzieli się, ile punktów otrzymali za każde zadanie. Jednak jeśli chcą wiedzieć, jakie popełnili błędy na próbnej maturze, muszą polegać na własnej pamięci. Arkusze bowiem nie wróciły do szkół. Uczniowie mogą obejrzeć swoje arkusze, ale w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.
GSZ

Zobacz kolejny artykuł

Fascynujące zajęcia z matematyki

Fitness dla mózgu i popisy logiki Od września rozpoczynają się wyjątkowe zajęcia matematyczne dla uczniów …

Bieg po wiedzę

13 drużyn ze świetlic środowiskowych i osiedlowych wzięło udział w „Biegu po wiedzę”. To kolejna …